Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Dầu Tiếng năm 2022

15/06/2022    Lượt xem: 213    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, cuối năm 2021, toàn huyện có 260 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,75% và 342 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,98%, trên tổng số 34.823 hộ nhân dân. Đầu giai đoạn 2022 - 2025 toàn huyện có 428 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,23% và 373 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,07%, trên tổng số 34.823 hộ nhân dân.

Mục tiêu tổng quát là tập trung nguồn lực, lồng ghép, phối hợp các chương trình hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo, nâng cao đời sống của hộ nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu giảm hộ nghèo trong năm 2022, giảm từ 0,3 % đến 0,5 % trên tổng số hộ nghèo của huyện. Đảm bảo thực hiện hiệu quả và đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm mục tiêu thoát nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách giảm nghèo của huyện tới chính quyền, đoàn thể các cấp và tới từng hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhân dân. Chú trọng việc hỗ trợ học nghề gắn với tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết quả chủ yếu của kế hoạch là Hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện được thụ hưởng đầy đủ các chính sách giảm nghèo. Quan tâm tăng cường các chính sách, mô hình hỗ trợ có điều kiện hoàn trả. Đẩy mạnh tiếp cận, giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi qua Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội. Nhân rộng các mô hình dạy nghề tạo việc làm, ổn định thu nhập, giảm nghèo hiệu quả. Tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch cần tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản về thủ tục hồ sơ, đảm bảo nguồn kinh phí để hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều được vay từ nguồn vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội…

Kế hoạch giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

                                                                                                 Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 896
Tuần này: 6556
Tháng này: 27956
Tổng truy cập: 1888052