Kế hoạch “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

21/04/2022    Lượt xem: 113    In bài viết   Độ tương phản  

Do đó, UBND huyện Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về triển khai,thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án nâng cao hòa giải ở cơ sở, triển khai có hiệu quả các hoạt động của giai đoạn 2 làm tiền đề để năm 2022 đạt các chỉ tiêu: 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; Ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải; 80% - 90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.

Nội dung triển khai gồm: ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án; Rà soát, củng cố tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật hòa giải ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở theo nội dung Bộ tài liệu đã được Bộ Tư pháp ban hành và phù hợp với tình hình thực hiện của địa phương; Tiếp nhận, xử lý thông tin, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp; Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện chọn 03 xã làm điểm: Long Hòa, Thanh An, Định Thành để tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên trên địa bàn; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên theo hình thức đưa hòa giải viên của vào tập huấn, tham dự các hội nghị triển khai văn bản luật mới của huyện, xã.

Kế hoạch giao Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, thực hiện  và lồng ghép kiểm tra kế hoạch này vào Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm./.

Anh Xê Ka

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 286
Tuần này: 8757
Tháng này: 46346
Tổng truy cập: 1759191