UBND huyện Dầu Tiếng ban hành Chỉ thị về việc quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn huyện

18/01/2021    Lượt xem: 51    In bài viết   Độ tương phản  

Trong thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng pháo; các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo vẫn còn diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng qua từng năm,… Dự báo trong thời gian tới, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt là đốt pháo trái phép trong nhân dân vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các lễ hội đầu xuân.

Hình ảnh cấm hành vi đốt pháo trái phép (minh họa)

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

            1. Tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tích cực tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động bằng nhiều hình thức biện pháp phù hợp với thực tế của ngành và địa phương mình; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, học sinh, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn, nhất là số đối tượng đã bị xử lý hành chính vi phạm có liên quan về pháo trước đây và số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

            2. Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn; đưa nội dung công tác này thành nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

            Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, khu vực bến xe, phương tiện tham gia giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo. Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại điểm bắn pháo hoa, khu vực lễ hội, điểm di tích văn hóa lịch sử trong dịp tết Nguyên đán và các sự kiện lớn trên địa bàn huyện.

Phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo. Đồng thời vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại pháo; tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép và tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

            Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, đưa ra xét xử lưu động các vụ án sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

            3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, truy tố đưa ra xét xử lưu động các vụ liên quan đến các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn huyện, nhất là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán, phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

            4. Đội Quản lý thị trường số 3 tích cực phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh, quầy tạp hóa, siêu thị, các chợ,… không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

            5. Phòng Văn hóa và  Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cũng như nguy cơ, tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng; tập trung đưa tin bài về công tác bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm, gương người tốt, việc tốt, các tập thể cá nhân, tiêu biểu trong công tác phòng ngừa phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo.

            6. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh,… thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho giáo viên, học sinh,… ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép; có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, gắn trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nếu để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháp trái phép trong nhà trường.

            7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn đúng theo quy định.

            8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

            9. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trực thuộc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp về công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gắn với nhân rộng “gương người tốt việc tốt”, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công phát phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về pháo.

            10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với đoàn viên, hội viên và toàn dân không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm. Đặc biệt không đốt pháo trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu năm 2021.

            11. Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Cơ quan, đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

            Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện và Công an tỉnh theo quy định. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về pháo để động viên, khen thưởng các đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm những cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng phức tạp về pháo./.

HUY BẰNG

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 229
Tuần này: 3727
Tháng này: 19635
Tổng truy cập: 855724