UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển Y dược cổ truyền, kết hợp Y dược Cổ truyền với Y dược hiện đại đến năm 2030

29/12/2020    Lượt xem: 101    In bài viết   Độ tương phản  

Phát triển nền Y dược Cổ truyền là góp phần bảo tồn bản sắc, phát huy và phát triển một bộ phận văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần độc lập và tự cường của dân tộc Việt Nam. Phát triển toàn diện Y dược Cổ truyền trong tất cả các khâu: Tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu, áp dụng vào phòng bệnh và chữa bệnh, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây non làm thuốc quý hiếm, sản xuất thuốc.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Cụ thể, giai đoạn 2020 - 2025: Phát triển Khoa Y học Cổ truyền-Phục hồi chức năng (YHCT – PHCN) Trung tâm Y tế huyện quy mô 50 giường bệnh điều trị Y dược Cổ truyền trên tổng số 150 giường bệnh của toàn Trung tâm; 100% trạm y tế xã, thị trấn có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. Duy trì công tác điều trị Y dược Cổ truyền tại khoa YHCT Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng; tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền (YDCT), kết hợp YDCT với y dược hiện đại ở tuyến huyện đạt 25% và tuyến xã đạt 30%; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị y học hiện đại phục vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền đạt tối thiểu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tất cả các tuyến từ quỹ Bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc tuyến huyện đạt 20% (trong đó chi phí sử dụng dược liệu có sẵn tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Đến năm 2030, duy trì công tác điều trị Y dược Cổ truyền tại Khoa YHCT – PHCN Trung tâm Y tế huyện và khoa YHCT tại Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng; 100% trạm y tế xã, thị trấn có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền; tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40%; Khoa Y học Cổ truyền Trung tâm Y tế huyện tiếp tục đề xuất mở rộng, lập kế hoạch bổ sung, nâng cấp trang thiết bị y học cổ truyền để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc; tiếp tục đào tạo Bác sĩ Y học Cổ truyền, sau đại học về Y học Cổ truyền và các chuyên Khoa về Y học hiện đại; tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền đạt tối thiểu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tất cả các tuyến từ quỹ Bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc tuyến huyện đạt 25% (trong đó chi phí sử dụng dược liệu có sẵn tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 6% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

Kế hoạch đề ra hiệm vụ và giải pháp thực hiện là tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức quản lý công tác Y dược Cổ truyền, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách YHCT; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại; thực hiện tốt cơ chế quản lý và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thành lập các cơ sở đông y, đông dược; củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức, nhân sự quản lý công tác y, dược cổ truyền các cấp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa y dược cổ truyền. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực y, dược cổ truyền; mở rộng liên kết, hợp tác giữa các cơ sở y, dược cổ truyền nhà nước với các cơ sở y, dược cổ truyền ngoài công lập; củng cố và phát triển vườn cây thuốc Nam tại Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng, các Trạm y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của Y dược cổ truyền; về các thành tựu của y dược cổ truyền. Phát động phong trào trồng và sử dụng thuốc Nam trong nhân dân, thực hiện “Thầy tại nhà, Thuốc tại vườn”.

Kế hoạch phân công ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển YDCT, kết hợp YDCT với Y học hiện đại đến năm 2030 trên địa huyện; kết hợp YDCT với Y học hiện đại, triển khai các chính sách ưu đãi trong việc nuôi trồng dược liệu và xã hội hóa YDCT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của YDCT trong phòng bệnh và chữa bệnh; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bằng YDCT và kinh doanh dược liệu, thuốc Đông dược, thuốc từ dược liệu; triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng YDCT, kết hợp YDCT với Y học hiện đại; dự trù đầy đủ thuốc Đông dược, thuốc từ dược liệu để phục vụ cho bệnh nhân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện, báo cáo định kỳ về UBND huyện và Sở Y tế. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng về thực hiện công tác phát triển YDCT của huyện.

                                                                                              Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Tuần này: 9326
Tháng này: 40247
Tổng truy cập: 831004