UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

04/12/2020    Lượt xem: 256    In bài viết   Độ tương phản  

Theo nội dung Kế hoạch, uớc năm 2020 dân số trung bình của huyện là 115.674 người (mức giảm sinh hàng năm là 0,33%o). Tổng tỷ suất sinh (Số con trung bình của 01 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) đạt 1,86 con. Mức sinh thấp đã duy trì ổn định qui mô dân số trong những năm qua trên địa bàn huyện. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 0,98% năm 2016 còn 0,80% năm 2019. Ước thực hiện năm 2020 là 0,77%. Tỷ lệ sinh con lần 3+ năm 2016 là 9,25%,  giảm xuống còn 6,81% năm 2019, đạt mục tiêu đề ra dưới 7% vào năm 2020. Cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự chuyển biến. Tỷ lệ trẻ em chiếm 23%, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 8,7%. Cơ cấu dân số theo giới tính ở mức ổn định, nhìn chung tổng thể nam, nữ đã tương đối cân bằng. Tỷ lệ nam giới chiếm 50,2% trong tổng dân số. Năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh là 106,7 bé trai/100 bé gái.

Nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển nhanh, bền vững

 Kế hoạch đề ra mục tiêu giai đoạn 2020 -2025: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,8 con, kể cả thành thị và nông thôn), quy mô dân số khoảng 140.000 người; Tỉ số giới tính khi sinh từ 103-107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; 50% tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn (mỗi năm tăng 10%) đến năm 2025 đạt 90%; hoàn thiện đô thị hóa, đưa tỉ lệ dân số đô thị đạt trên 40%;100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, dùng chung trên quy mô toàn quốc. Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững. 70% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung (mỗi năm tăng 5%) đến năm 2025 đạt 95%.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con, kể cả thành thị và nông thôn), quy mô dân số khoảng 160.000 người; tỉ số giới tính khi sinh từ 103-107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 95%; thúc đẩy đô thị hóa, đưa tỉ lệ dân số đô thị đạt trên 48%;100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, dùng chung trên quy mô toàn quốc. Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững. Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

Kế hoạch phân công ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên, liên tục về công tác dân số trong tình hình mới theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP và Chương trình hành động số 78-CTr/TU của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số, tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi; đổi mới toàn diện, đa dạng các hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng. Nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND, UBND huyện  các Nghị quyết, Quyết định về công tác Dân số phù hợp với nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP và Kế hoạch số 79-KH/HU của Huyện ủy.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển. Đổi mới phương thức cung cấp, đưa dịch vụ tới tận người sử dụng; nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh, tật trước sinh, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản; đảm bảo phương tiện tránh thai, đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng các loại hình dịch vụ gắn với triển khai thực hiện gói bảo hiểm y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại của mọi nhóm đối tượng, nhất là vị thành niên, thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                                         Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 326
Tuần này: 3824
Tháng này: 19732
Tổng truy cập: 855821