Triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

10/09/2020    Lượt xem: 67    In bài viết   Độ tương phản  

Theo Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV), phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT ngay trong năm học 2020-2021. Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp các phòng, ban, UBND cấp xã, các cơ sở giáo dục và đào tạo, đoàn thể và các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tích cực tuyên truyền vận động HSSV tham gia BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, dễ hiểu, thiết thực, thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và HSSV, trong đó tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng, nêu gương người tốt việc tốt trong thực hiện BHYT HSSV. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV và kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các trường học thực hiện đạt 100% tỷ lệ HSSV tham gia; tổ chức sơ kết công tác BHYT HSSV hàng năm.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, thường xuyên rà soát số liệu, lập danh sách HSSV chưa tham gia BHYT để phối hợp vận động HSSV tham gia BHYT. Hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để HSSV tham gia BHYT; thực hiện in, cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời. Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT HSSV, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện kịp thời theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với HSSV. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT và tiến hành cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT của HSSV ở các trường vào tiêu chí thi đua hàng năm của đơn vị; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và việc chấp hành pháp luật của HSSV, đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các trường trực thuộc phối hợp với BHXH cấp huyện tuyên truyền, vận động 100% phụ huynh và HSSV tham gia BHYT theo đúng quy định, đưa chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT vào chỉ tiêu thi đua của các trường, gắn với trách nhiệm của hiệu trưởng.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH địa phương tổ chức rà soát danh sách HSSV chưa tham gia BHYT để tiếp tục tuyên truyền, vận động; chú trọng tuyên truyền về tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT HSSV, nêu gương các trường học thực hiện tốt BHYT HSSV; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV.

Sở Y tế: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT; thực hiện đúng các quy định về thông tuyến trong KCB; cải cách thủ tục hành chính, quy trình KCB nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi, phiền hà cho người tham gia BHYT; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ, thái độ phục vụ trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển cơ sở y tế trường học, sử dụng nguồn kinh phí được trích lại nhà trường thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền cho HSSV và phụ huynh về chính sách, pháp luật BHYT nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV đạt 100%. Tuyên truyền rộng rãi, kịp thời về trách nhiệm, quyền lợi của HSSV trong việc tham gia BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin, nội dung phù hợp, dễ hiểu, thiết thực, thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và HSSV tích cực tham gia BHYT.

Bưu điện phối hợp với các nhà trường, cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện quy trình thu BHYT HSSV qua hệ thống Bưu điện; nhận và thanh toán đủ thù lao cho các đại lý thu nhà trường theo quy định của BHXH Việt Nam. Trong thời gian HSSV đăng ký tham gia BHYT, nhưng chưa đến ngày trả kết quả mà có nhu cầu khám, chữa bệnh, thì ngành Bưu điện có tránh nhiệm phối hợp với nhà trường, cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT kịp thời cho HSSV, đảm bảo quyền lợi cho các em theo quy định.

Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương. Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo tạo phối hợp với BHXH huyện xác định những trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp để tìm nguyên nhân, có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT; tổ chức tổng kết công tác BHYT học sinh và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm học mới, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT.

UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT đạt 100% theo Luật BHYT; đồng thời vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hoạt động trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh thuộc gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn.

                                                                                                 Tạ Phú

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 496
Tuần này: 496
Tháng này: 30668
Tổng truy cập: 612144