UBND huyện: Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

10/08/2020    Lượt xem: 317    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 theo đúng quy trình tuyển chọn, đảm bảo chất lượng giao quân, thực hiện công bằng, dân chủ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ từng mặt công tác đúng thời gian theo kế hoạch.

Lãnh đạo huyện tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020

Dự kiến, chỉ tiêu tuyển công dân nhập ngũ năm 2021 toàn huyện sẽ tăng từ 5 đến 10% so với năm 2020; chỉ tiêu tuyển chọn đảng viên chính thức nhập ngũ năm 2021 đạt 1% chỉ tiêu giao trở lên. Tiêu chẩn công dân nhập ngũ: Nam công dân đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi, chưa phục vụ tại ngũ (có ngày, tháng, năm sinh từ 25/02/1994 đến 25/02/2003) có hộ khẩu thường trú tại các địa phương trong huyện; trình độ Văn hoá từ lớp 8 đến Trung cấp, lấy tuổi từ 18 đến 25; trình độ Văn hoá từ Cao đẳng đến Đại học, lấy tuổi từ 18 đến 27. Về chính trị đạo đức: Thực hiện theo Thông tư số 50/2016/TTLB-BQP-BCA ngày 14/5/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội. Trình độ Văn hoá, năm 2021 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở những người có trình độ văn hoá thứ tự từ cao xuống thấp, tuyển hết Đại học, Cao đẳng đến Trung cấp, tốt nghiệp Trung học phổ thông. Riêng Trung học cơ sở thì chọn đến lớp 8 (Thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng tuyển đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao quân).

Sức khoẻ: Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng khám sức khoẻ của huyện kết luận sức khoẻ đúng theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, tập trung tuyển chọn người có sức khoẻ loại 1,2 đạt từ 60% chỉ tiêu giao quân trở lên (giảm tuyển chọn sức khoẻ loại 3 theo tiêu chuẩn quy định trong Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng)

Các trường hợp hoãn - miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo Điều 41, Điều 42 Luật Nghĩa vụ Quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015.

Các mốc thời gian chính thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021: Đăng ký bổ sung, xét duyệt chính trị, chính sách cấp xã, cấp huyện trong tháng 9 và 10/2020; khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự tháng 8/2020; khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự trong tháng 11/2020; tổ chức “3 bình cử, 4 công khai” và chốt hồ sơ trong tháng 12/2020; phát Lệnh gọi thanh niên nhập ngũ trong tháng 01/2021; giao nhận quân trong tháng 02/2021.

Kế hoạch giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đúng quy trình tuyển chọn; đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng; phối hợp với các ban, ngành huyện trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; hướng dẫn kiểm tra, giác sát Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn quy trình tuyển quân, nhất là khâu bình cử, công khai ra nhân dân theo đúng quy trình, quy định. Các ngành là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức trách, nhiệm vụ giao phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Phan Vũ

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 334
Tuần này: 334
Tháng này: 30506
Tổng truy cập: 611982