Huyện Dầu Tiếng: Hội nghị tổng kết “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm 2018; Sơ kết công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục 9 tháng đầu năm; sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 448/QĐ-HKHVN ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam

03/11/2018    Lượt xem: 133    In bài viết   Độ tương phản  

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Khuyến học huyện, các trường học trên địa bàn huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, cùng lãnh đạo Hội Khuyến học các xã, thị trấn.

Đại biểu dự hội nghị

Cuộc vận động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường hàng năm đã huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học, góp phần mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện cho những em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Trong năm 2018, để thực hiện tốt Cuộc vận động, ngay từ tháng 5/2018, toàn huyện đã tiến hành điều tra cập nhật, bổ sung đối tượng từ 0 đến 14 tuổi, nhất là trẻ sinh năm 2012, 2013 thật chính xác nhằm huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 98% trở lên trẻ 5 tuổi vào Mẫu giáo. Đồng thời nắm chắc các đối tượng như trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường, trẻ khuyết tật và phân loại đối tượng theo diện phổ cập, tạm trú,...Kết quả, trong năm đã vận động 2.062 trẻ 5 tuổi vào Mẫu giáo, đạt 97%; trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là 2.435 trẻ, đạt 100%; vận động trao học bổng, trao quà cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật được gần 554 triệu đồng.

Trong công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập, đến cuối năm 2017, về Chống mù chữ: có 3/12 xã đạt mức độ 1, 9/12 xã, thị trấn đạt mức độ 2; Phổ cập giáo dục Tiểu học: 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 3; Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: 02/12 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 7/12 xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, 3/12 xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 3; Phổ cập bậc Trung học phổ thông : 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định 3086 của UBND tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, các xã, thị trấn tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ, số liệu sau kiểm tra công tác huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo và 6 tuổi vào lớp 1; hoàn thành dữ liệu chống mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018 chuẩn bị cho việc upload dữ liệu lên phần mềm trực tuyến của Bộ để công chống mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018.

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết, PCT. UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Qua một năm thực hiện Quyết định số 448/QĐ-HKHVN  ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam về ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016 - 2020, Hội Khuyến học huyện đã chủ động, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tập huấn triển khai quyết định; ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình đánh giá, xếp loại và thủ tục đề nghị công nhận các danh hiệu học tập; chọn xã Minh Hòa và Định Hiệp để chỉ đạo điểm thực hiện. Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp, đoàn thể quan tâm thực hiện, công tác khuyến học, khuyến tài , xây dựng xã hội học tập  và học tập suốt đời được tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt của các đoàn thể, phát thanh trên hệ thống truyền thanh trong huyện. Kết quả, trong năm 2017 có 15.942 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, đạt tỉ lệ 52,33%, đã công nhận 14.670 gia đình đạt gia đình học tập, đạt 92,02%; 105 cơ quan, đơn vị đăng ký đơn vị học tập, đạt 100%, đã công nhận 105 cơ quan, đơn vị đạt đơn vị học tập, đạt 100%; 58 đơn vị đăng ký cộng đồng học tập, chiếm 57,42%, đã công nhận 47 đơn vị đạt cộng đồng học tập. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập là mô hình mới, cán bộ làm công tác chuyên môn phải kiêm nhiệm không ổn định, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện; việc xếp loại, đánh giá các danh hiệu học tập chưa được xem là nội dung cơ bản để đánh giá, xếp loại thi đua, xếp loại đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức; phối kết hợp hặt chẽ giữa các ngành chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì đạt chuẩn hàng năm về chống mù chữ, phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập.  

Minh Tùng

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 300
Tuần này: 2012
Tháng này: 8151
Tổng truy cập: 54273