Dầu Tiếng: Thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

05/11/2018    Lượt xem: 108    In bài viết   Độ tương phản  

Được sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai, phổ biến chỉ đạo sâu sát, đến các chi, đảng bộ cơ sở và các đảng bộ cơ sở cũng đã triển khai đến các chi bộ trực thuộc thực hiện, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều thành lập Đoàn giám sát hoặc Đoàn kiểm tra đến giám sát, kiểm tra thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đồng thời Đoàn đã chọn ngẫu nhiên một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để giám sát việc thực hiện tại cơ sở. Qua các cuộc giám sát, kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm chế độ sinh hoạt định kỳ. Đa số đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ từ 80% đến 95%, số đảng viên vắng nhiều chủ yếu là ở các chi bộ khu ấp trực thuộc đảng bộ cơ sở do đảng viên lớn tuổi, sức khỏe yếu và đảng viên đi làm ăn xa. Mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ chuẩn bị cụ thể, chu đáo chương trình, nội dung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn ThGương- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Dầu Tiếng chia sẻ: Phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nhiều chi bộ đã thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện nghị quyết. Các đảng viên trực tiếp tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến; nhiều ý kiến tham gia đóng góp mang tính xây dựng, từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các nội dung được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao và đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo theo đúng nội dung, quy trình Chỉ thị số 10 – CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ tập trung phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ gắn nội dung sinh hoạt với những hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, qua đó thảo luận làm rõ vai trò của mỗi đảng viên và của tổ chức đảng trong sự phát triển của đơn vị. Trong sinh hoạt phải thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập turng dân chủ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tình chiến đấu, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu gắn bó, tinh thần đồng chí trong đảng. Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt chi bộ phải thiết thực, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng tổ  chức cơ sở đảng. Đặc biệt gắn chặt với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

Thực tế cho thấy, việc kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong tổ chức sinh hoạt chi bộ đã hạn chế được bệnh hình thức trong sinh hoạt chi bộ, qua đó giúp cho chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. hẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện”

Hồng Nga

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 291
Tuần này: 2003
Tháng này: 8142
Tổng truy cập: 54264