Tin tức


  04/12/2020  Lượt xem: 18

UBND huyện vừa ban hành Công văn khẩn chỉ đạo thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  04/12/2020  Lượt xem: 9

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  04/12/2020  Lượt xem: 13

UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe thực hiện theo Văn bản số 5545/UBND-KT ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

  04/12/2020  Lượt xem: 14

UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp. Thực hiện theo Văn bản số 5414/UBND-NC ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác và hội họp.

  04/12/2020  Lượt xem: 8

UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện  Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

  04/12/2020  Lượt xem: 8

UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

  04/12/2020  Lượt xem: 6

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phương Linh vừa ký, ban hành Văn bản số 2089/UBND-NC ngày 26/11/2020 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2020.

  04/12/2020  Lượt xem: 9

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về Phong trào “Chống rác thải nhựa”; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  04/12/2020  Lượt xem: 4

Sáng ngày 23/11/2020, tại trường Trung học cơ sở Long Hòa, Công an phối hợp với Tư pháp xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho học sinh năm học 2020-2021.

  03/12/2020  Lượt xem: 10

UBND huyện Dầu Tiếng ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 06/11/2020 về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 46 năm giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 - 13/3/2021).

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1664
Tuần này: 8121
Tháng này: 5308
Tổng truy cập: 702596