Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND-UBND huyện

Độ tương phản

Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

Thứ hai ngày 05/11/2018

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ tháng 11/2018.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng[[1]] dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 (cả ngày): (1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; (2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương năm 2019, (3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; (5) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; trong đó có các dự án sử dụng đất lúa, (6) Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; (7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; dự thảo các báo cáo chuyên đề theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về chương trình làm việc tháng 11/2018.

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[[2]] dự họp đối thoại với ông Trần Ngọc An và ông Nguyễn Văn Tân về việc giải quyết dứt điểm phản ánh hộ ông Nguyễn Văn Tân chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường (lần 3).

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Mời ông Trần Ngọc An và ông Nguyễn Văn Tân), Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND xã Long Tân, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Long Tân.

Thứ ba ngày 06/11/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc công bố Quyết định giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình mở rộng đường trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 07/11/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

MD: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chánh Thanh tra huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thống nhất tạm giao biên chế và dự toán năm 2019.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018.

ĐĐ: Hội trường huyện Dầu Tiếng.

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp nghe công bố dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, bến thủy nội địa, thuế đối với các bến bãi tập kết cát, kinh doanh cát trong lòng hồ Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường B – Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 9, tháp A – Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương chủ trì họp cơ quan tháng 11 thông qua báo cáo năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

MD: Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ năm ngày 08/11/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Minh Thạnh năm 2018.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường xã Minh Thạnh.

3. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh An.

Thứ sáu ngày 09/11/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Hòa năm 2018.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Nhà văn hóa xã Long Hòa.

Thứ bảy ngày 10/11/2018

1. 18 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp dự Lễ Mít tinh Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh (Đường D19, Khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An).

2. Võ Thị Lắm trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 11/11/2018

  1. Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Bình

 

[1] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 321
Tuần này: 2033
Tháng này: 8172
Tổng truy cập: 54294