Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

Độ tương phản

Từ ngày 10/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Thứ bảy ngày 10/11/2018

1. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[1] dự tặng học bổng cho trẻ em xã Định Hiệp.

ĐĐ: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.

Thứ hai ngày 12/11/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 của Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp giao ban khối Nội chính năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết họp thẩm định dự toán kinh phí trang trí Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Phối hợp chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[2] dự khảo sát vị trí mở rộng tuyến nhánh tại ngã 3 ấp Cần Giăng, xã Thanh An (Theo thư mời của Sở Giao thông Vận tải).

MD: Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Thanh An (Mời hộ ông Phạm Văn Xét cùng dự).

ĐĐ: Đường ĐT744 (Ngã 3 ấp Cần Giăng, xã Thanh An).

Thứ ba ngày 13/11/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua kết luận tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2018.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[3] dự Phiên họp UBND tỉnh nghe thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh năm 2018; (2) Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bình Dương năm 2019; (3) Báo cáo Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021; Báo cáo tình hình và kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Tờ trình về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 11/2018.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ tư ngày 14/11/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng[4] dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018 (Cả ngày).

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[5] dự Hội nghị triển khai Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

MD: Phòng Nội vụ (Lãnh đạo và Công chức phụ trách đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của huyện); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo và Công chức trực tiếp đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của xã, thị trấn).

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự nghe Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Kết luận kiểm tra đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[6] dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018.

ĐĐ: Nhà văn hóa ấp Vũng Tây, xã Long Tân.

Thứ năm ngày 15/11/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng[7] tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018 (Cả ngày).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

MD: Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[8] dự làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ việc của bà Nguyễn Thị Sung.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Tòa Hành chính – Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch quản lý, khai thác các di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn huyện năm 2019 và Kế hoạch quản lý hoạt động du lịch tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Núi Cậu – lòng hồ Dầu Tiếng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý di tích huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp Công trình công cộng; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 16/11/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua dự thảo: (1) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; (2) Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018; (3) Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; (4) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2018; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019; (5) Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường số 3, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Đài Truyền thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng[9] dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018.

ĐĐ: Nhà văn hóa ấp Tân Hòa, xã Long Hòa.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018.

ĐĐ: Nhà văn hóa ấp Kiến An, xã An Lập.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018.

ĐĐ: Nhà văn hóa ấp Hiệp Lộc, xã Định Hiệp.

Thứ bảy ngày 17/11/2018

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[10] dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018.

ĐĐ: Nhà văn hóa ấp An Thới, xã Định An.

2. Trần Thị Thu Thủy trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 18/11/2018

  1. Trịnh Thị Hoài Phương trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

 

[1] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[3] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[5] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[6] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[7] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[8] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[9] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[10] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Tuần này: 1957
Tháng này: 8096
Tổng truy cập: 54218