Lịch làm việc tuần 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 12/5/2019 đến 17/5/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 12/05/2019 đến ngày 17/05/2019

Chủ nhật 12/5

8g00:

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong thời kỳ mới” dành cho học sinh Khối 12 của các trường THPT trên địa bàn Huyện.

Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Văn hóa Huyện.

16g00:

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2019.

Địa điểm: Đảng ủy xã An Lập.

Thứ hai 13/5

  8g00:      Hội ý Thường trực Huyện ủy.

 

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 2 Huyện ủy.

      Thứ ba 14/5

 

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy đi cơ sở.

       Thứ tư 15/5

     7g30:

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH. MTV Cao su Dầu Tiếng.

    8g00:

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Khai mạc lớp tập huấn công tác Hội Chữ Thập đỏ Huyện năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

   7g30:

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện dự Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019 tại Trung tâm GDNN - GDTX Dầu Tiếng.

Địa điểm: Trung tâm GDNN - GDTX Dầu Tiếng.

       Thứ năm 16/5

   8g00:

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW, ngày 04/9/1998 của Thường vụ Bộ chính trị về chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới.

 

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới.

 

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc Huyện.

(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2,3).

Mời dự:      Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4).

Mời dự:       Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

 

Nội dung 5: Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Nội dung 6: Công tác cán bộ.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6).

Mời dự:      Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Nội dung 7: Thông qua Đề cương phim tài liệu 20 năm tái lập Huyện.

(UBND Huyện chuẩn bị nội dung 7).

Mời dự:      Đại diện Lãnh đạo UBND Huyện.

Địa điểm:   Phòng họp 1 - Huyện ủy.

14g00:

Giao ban Thường trực Huyện ủy.

Cùng dự: - Lãnh đạo: Công an, Quân sự Huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện;

- Đ/c Nguyễn Văn Cường, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

      Thứ sáu 17/5

8g00:

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng dự: - Đại diện lãnh đạo UBND Huyện;

- Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời).

Địa điểm: Hội trường - Công an Tỉnh.

14g00:

Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ  kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì của Quỹ Đầu tư Phát triển BDIF.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Hiền

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 536
Tuần này: 3378
Tháng này: 8883
Tổng truy cập: 486726