Lịch làm việc tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 15/4/2019 đến 19/4/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019

Thứ hai 15/4

 

Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) (Theo Thông báo số 52/TB-UBND, ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện).

Thứ ba 16/4

Cả ngày:

   Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thành phần: Theo Quyết định số 2003-QĐ/HU, ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Chi bộ: Thanh tra (8g00), Viện Kiểm sát nhân dân Huyện (14g00).

9g00:

  Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy công bố và trao quyết định điều động cán bộ, công chức.

Thành phần: - Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy viên phụ trách địa bàn;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng;

- Đ/c Nguyễn Thị Gương, HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Đảng ủy thị trấn Dầu Tiếng.

8g00:

  Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự lễ Khai giảng lớp Đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.

Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị Tỉnh.

       Thứ tư 17/4

7g30:

     Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân tại cơ sở.

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị Huyện.

Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Đ/c Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. 

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân - UBND xã Minh Hòa.

8g00:

   Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy dự Khai mạc Lớp tập huấn, bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác tài chính Đảng năm 2019.

Thành phần: Theo Thông báo số 50-TB/TT, ngày 08/4/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

     Thứ năm 18/4

8g00:

   Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thành phần: Theo Quyết định số 2003-QĐ/HU, ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Chi bộ Tòa án nhân dân Huyện.

13g30:

    Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

15g00:

    Thường trực Huyện ủy dự họp Cơ quan Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự: Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ sáu 19/4

7g30:

    Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nội dung công tác cán bộ.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

8g00:

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 28 - khóa IV.

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

10g00:

   Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự công bố và trao quyết định chuẩn y các chức danh chủ chốt HĐND, UBND Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 35
Tuần này: 4649
Tháng này: 20536
Tổng truy cập: 113235