Lịch làm việc tuần 02 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

Thứ hai 07/01

   7g25:

  Thường trực Huyện ủy dự chào cờ.

Thành phần: Tất cả cán bộ, công chức khối Đảng.

Địa điểm: Sân trụ sở Huyện ủy.

7g30:

Thường trực Huyện ủy hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

8g00:

Họp Thường trực Huyện ủy.

Cùng dự: Lãnh đạo: Công an, Quân sự Huyện, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

Thứ ba 08/01

8g00:

  Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì họp lấy ý kiến chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở năm 2018 (mẫu 3B, 4A2).

Thành phần: Theo Thư mời số 09-TM/BTCHU (xem chi tiết) ngày 04/01/2019 của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.

Thứ tư 09/01

8g00:

   Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 của Hội Cựu Chiến binh Huyện.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Hữu Chí, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

8g00:

   Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Huyện dự Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Cùng dự: Trưởng, phó Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 94 Huyện.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Thứ năm 10/01

7g30:

   Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nội dung: Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 (cả ngày).

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ sáu 11/01

7g30:

   Tiếp tục Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nội dung: Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hiền

 

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 122
Tuần này: 4736
Tháng này: 20623
Tổng truy cập: 113322