Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023

  Thứ hai - 20/3

7g30:
 Thường trực Huyện ủy dự Lễ phát động thực hiện Chương trình “Vì một Bình Dương xanh - Trồng mới 1 triệu cây xanh”, ra mắt công trình thanh niên “Vườn cây nhớ Bác”.
Địa điểm: Vườn cao su thời Pháp thuộc - Xã Định Hiệp.
 
9g00:
 
 Thường trực Huyện ủy dự Chương trình Họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ.
Địa điểm: Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Hoàng Tiền Phương, Trưởng Công an Huyện dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư và đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Hội trường trực tuyến - Công an Tỉnh.
 
14g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện dự Khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Phụ nữ cơ sở.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
  Thứ ba - thứ tư 21 - 22/3
7g30:
 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (02 ngày, ngày 21, 22/3/2023).
Địa điểm: Hội trường - Trường Chính trị Tỉnh.
 
7g30:
 
 Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì tại điểm cầu cấp Huyện dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (02 ngày, ngày 21, 22/3/2023).
Mời dự: - Đồng chí Hoàng Tiền Phương, Trưởng Công an Huyện;
      - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện;
      - Đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy 12 xã - thị trấn.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 23/3
7g30:
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
8g00:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định Thành lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn;
        - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
Địa điểm: Hội trường - Ủy ban nhân dân xã Định Thành.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ VHTT-TT&ĐTT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Huyện.
 
10g00:
 
 Thường trực Huyện ủy làm việc với các ngành.
Mời dự: - Đồng chí Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
    - Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV- Chánh Văn phòng Huyện ủy;
    - Đồng chí Nguyễn Hồng Phương, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;
    - Đồng chí Tạ Tấn Tuấn, HUV - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) - Hội đồng nhân dân xã Định Hiệp, bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hiệp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện;
      - Đồng chí Ủy viên Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Hội trường A - Ủy ban nhân dân xã Định Hiệp.
  Thứ sáu - 24/3
7g30:
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp do đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì:
8g00: Về công tác phát triển đảng viên năm 2023;
9g00: Về Kế hoạch tổ chức Hội thảo về cải cách hành chính trong Đảng.
Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
 
8g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn;
        - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Hòa.
 
8g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn;
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
- Đ/c Nguyễn Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Văn hóa xã Minh Tân.
  Thứ hai - 27/3
8g00:
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính quý I năm 2023.
Mời dự: - Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện;
      - Trưởng các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính, Phòng Nội vụ, Đội Quản lý Thị trường số 3, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Cùng dự: - Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
- Đồng chí Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
10g00:
 
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công theo mức độ 3, 4; Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Huyện (Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung).
Mời dự: - Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện;
       - Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
     - Trưởng các đơn vị: Công an Huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND Huyện;
      - Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính 12 xã - thị trấn.
Cùng dự: - Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
- Đồng chí Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
8g00:
 
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng, Đoàn thể quý I năm 2023 (Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Mời dự: - Trưởng các cơ quan khối Đảng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; Trưởng các cơ quan khối Đoàn thể Huyện;
      - Đồng chí Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy 12 xã - thị trấn.
Cùng d- Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
- Đồng chí Nguyễn Trần Phương Linh, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Đảng ủy xã An Lập.
 
Lưu ý:
 
 Các Thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các Hội nghị, cuộc họp diễn ra.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1688
Tuần này: 5657
Tháng này: 53421
Tổng truy cập: 2335668