Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 06/01/2023

Thứ hai - 02/01
 
Nghỉ bù Tết Dương lịch (Theo Thông báo số 492/TB-UBND, ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện).

  Thứ ba - 03/01

8g30:
 Thường trực Huyện ủy cùng Đoàn lãnh đạo Tỉnh đi thăm các đối tượng chính sách, tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thanh An; tặng quà cho công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Đơn vị thông tin Núi Cậu.
Mời dự: - Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện;
              - Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban nhân dân Huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện; Liên đoàn Lao động Huyện.
Địa điểm: Ủy ban nhân dân xã Thanh An.
 
13g30:
 
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Cho ý kiến nội dung phim phóng sự về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 (phục vụ cho Hội nghị Tổng kết Đảng bộ Huyện năm 2022).
 
Nội dung 2: Kế hoạch đầu tư các dự án giao thông, giáo dục trọng điểm trên địa bàn Huyện giai đoạn 2023 - 2025; tiến độ xây dựng kế hoạch khởi công xây dựng các công trình bằng vốn ngân sách tỉnh trong năm 2023.
(Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung 1,2 và mời thành phần có liên quan cùng dự)
Mời dự nội dung 1, 2: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND Huyện.
 
Nội dung 3: Danh sách đề nghị khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.
                     (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
16g00:
 
 Họp Thường trực Huyện ủy.
Mời dự: - Đồng chí Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đồng chí Nguyễn Hồng Phương, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;
- Đồng chí Tạ Tấn Tuấn, HUV - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 Thứ tư - 04/01
8g00:
 Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Thanh Tuyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.
Thành phần: - Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện;
- Đồng chí Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện; Phòng Kinh tế;
- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Địa điểm: Đảng ủy xã Thanh Tuyền.
 
11g00:
 
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy dùng cơm thân mật với cán bộ, chiến sĩ Công an Tỉnh nhân dịp Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Trụ sở - Công an Tỉnh.
 
18g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt Lãnh sự đoàn và các cơ quan nước ngoài 2023.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh.
Thứ năm - 05/01
8g00:
 Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Định Hiệp về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.
Thành phần: - Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện;
- Đồng chí Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn xã Định Hiệp;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, Phòng Kinh tế;
 
- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Địa điểm: Đảng ủy xã Định Hiệp.
 
9g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt chức sắc các tôn giáo, tín ngưỡng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện năm 2023 (Phòng Nội vụ Huyện phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
 
7g30:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Định An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Định An.
Cùng dự: Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Trung tâm VHTT và HTCĐ - Xã Định An.
 
8g00:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Định Thành.
Cùng dự: Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Hội trường - Ủy ban nhân dân xã Định Thành.
 
15g00:
 
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy trả lời Phỏng vấn.
Địa điểm: Phòng Làm việc - Bí thư Huyện ủy.
  Thứ sáu - 06/01
8g00:
 Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Minh Thạnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.
Thành phần: - Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn xã Minh Thạnh;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, Phòng Kinh tế;
- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Thạnh.
 
7g30:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam xã Minh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - Xã Minh Hòa.
 
9g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự trao tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho các hộ dân Việt kiều Campuchia và hộ khó khăn Huyện.
Địa điểm: Hội trường - Nông trường cao su Minh Hòa, xã Minh Hòa.
 
7g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Minh Tân.
Cùng dự: Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Tân.
 
14g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Trà Văn Dân, UVTV – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Công an Tỉnh.
Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Tỉnh.
 
Lưu ý:
 
 Các Thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các Hội nghị, cuộc họp diễn ra.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1616
Tuần này: 5585
Tháng này: 53349
Tổng truy cập: 2335596