Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022

  Thứ hai - 26/12

7g30:
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn Huyện (theo chương trình của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).
Địa điểm: Khu phố 6 - Thị trấn Dầu Tiếng.
 
8g30:
 
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự Lễ Khánh thành Dự án Đường và Cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.
Địa điểm: Khu phố 6 - Thị trấn Dầu Tiếng.
 
7g30:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ Huyện năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Thành phần: Theo Công văn số 607-CV/HU, ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
  Thứ ba - 27/12
7g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì trao quyết định về công tác cán bộ (Phòng Nội vụ Huyện chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên còn lại.
Thành phần: Theo Công văn số 613-CV/HU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
8g30:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết phong trào hoạt động công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện năm 2022.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
 
13g30:
 
 Thường trực Huyện ủy hội ý.
Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Bí thư.
 
14g30:
 
 Họp Thường trực Huyện ủy.
Mời dự: 14g30:  Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy; Quyền Chánh Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Mời dự: 15g00:  - Đồng chí Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đồng chí Hồ Thị Lam, HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đồng chí Nguyễn Hồng Phương, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;
- Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
  Thứ tư - 28/12
8g00:
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Long Tân.
Địa điểm: Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Long Tân.
  Thứ năm - 29/12
8g00:
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Long Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đi khảo sát các tuyến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.
Thành phần: - Đồng chí Nguyễn Công Danh, UVTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
- Đại diện Lãnh đạo: Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường;
- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Địa điểm: Đảng ủy xã Long Hòa.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ Tỉnh năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Mời dự: Đồng chí Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
7g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm - Thị xã Bến Cát.
 
14g00:
 
 Đồng chí Mai Bá Trước, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì họp liên tịch giữa Tòa án với Ủy ban nhân dân Huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Mời dự: Đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
13g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Văn Bình, HUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dHội nghị Đại biểu Người Lao động năm 2023 và Tổng kết công tác Y tế năm 2022 của Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng.
Địa điểm: Hội trường - Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng.
  Thứ sáu - 30/12
8g00:
 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của Huyện và cơ sở.
Thành phần: Theo Công văn số 614-CV/HU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
 
Lưu ý:
 
 Các Thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các Hội nghị, cuộc họp diễn ra.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1532
Tuần này: 5501
Tháng này: 53265
Tổng truy cập: 2335512