Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

  Thứ hai - 21/11

Cả ngày:
 Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại các xã: Định Hiệp, Định Thành (7g30); Minh Thạnh, Minh Hòa (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã: Định Hiệp (7g30); Minh Hòa (13g30).
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại chi bộ: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (7g30); Lao động TBXH, Bảo hiểm Xã hội (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại chi bộ: Giáo dục, Trạm Thú y, Hạt Kiểm lâm (7g30); Ngân hàng, Bưu điện (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Tỉnh.
Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
  Thứ ba - 22/11
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban khối Đảng - Đoàn thể Tỉnh năm 2022
 
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tổ chức và Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại Đảng bộ: Quân sự, Công an Huyện (7g30); Trung tâm Y tế, Phòng Y tế Huyện (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
Cả ngày:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại chi bộ: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp (7g30); Trường THCS - THPT Minh Hòa, Trường THPT Thanh Tuyền (13g30).
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
  Thứ tư - 23/11
7g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự phiên Chợ 0 đồng và trao tặng Nhà Chữ Thập đỏ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022).
Địa điểm: - Khu di tích lịch sử Rừng Kiến An, xã An Lập (7g30);
- Nhà ông Nguyễn Văn Ngọt, ấp Bàu Khai, xã An Lập (8g00).
 
7g30:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại chi bộ: Khối Đoàn thể, Khối Đảng, Thi hành án dân sự.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
7g30:
 
 Đồng chí Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại chi bộ: Văn phòng HĐND - UBND, Tài nguyên và Môi trường Huyện.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
13g30:
 
 Ban Thường vụ Huyện ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 
 
Nội dung 2: Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2022, dự kiến phân bổ ngân sách năm 2023; Báo cáo công tác đầu tư công năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
(Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung 1,2)
Mời dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện (mời các thành phần có liên quan cùng dự).
 
 
Nội dung 3: Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
 
 
Nội dung 4: Nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
 
 
Nội dung 5: Thông qua hồ sơ phát triển Đảng.
                  (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 24/11
7g30:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
chủ trì họp liên tịch giữa Tòa án với Ủy ban nhân dân Huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
7g30:
 
 Đồng chí Thái Văn Nghĩa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền; công tác Tuyên giáo; công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022 tại xã: Long Tân, Long Hòa.
Thành phần: Theo Quyết định số 919-QĐ/HU, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: UBND xã Long Tân.
  Thứ sáu - 25/11
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19, khóa XI (mở rộng) Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
Lưu ý:
 
 Các Thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các Hội nghị, cuộc họp diễn ra.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2352
Tuần này: 2352
Tháng này: 8570
Tổng truy cập: 2107677