Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

  Thứ hai - 28/12

 
Các đoàn phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 phúc tra theo Quyết định số 178-QĐ/HU, ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã Thanh Tuyền.
Thành phần: Theo Quyết định số 178-QĐ/HU, ngày 07/12/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Trụ sở xã Thanh Tuyền.
 
13g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự Huyện phiên cuối năm.
Cùng dự: Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp thống nhất nội dung tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ thanh thiếu nhi; số lượng phó bí thư Đoàn cấp Huyện, Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;
        - Trưởng Phòng Nội vụ Huyện;
        - Bí Thư Đoàn Thanh niên Huyện.
Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Tỉnh                          (BIIC) (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP.Thủ                     Dầu Một).
 
13g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Trà Văn Dân, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã An Lập.
Thành phần: Theo Quyết định số 178-QĐ/HU, ngày 07/12/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Trụ sở xã An Lập.
  Thứ ba - 29/12
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị toàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019 - 2020 và Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.
Địa điểm: - Hội trường - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện (8g00);
- Hội trường Huyện (8g30).
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Trà Văn Dân, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã Minh Tân.
Thành phần: Theo Quyết định số 178-QĐ/HU, ngày 07/12/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Trụ sở xã Minh Tân.
 
13g30:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã Long Hòa.
Thành phần: Theo Quyết định số 178-QĐ/HU, ngày 07/12/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Trụ sở xã Long Hòa.
  Thứ - 30/12
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng viên, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ Trung tâm Y tế.
Thành phần: Theo Quyết định số 178-QĐ/HU, ngày 07/12/2020 của Ban                           Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Trung tâm Y tế Huyện.
 
14g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì trao quyết định về công tác cán bộ.
Cùng dự: - Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn;
        - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ Huyện.
Địa điểm: Đảng ủy xã Long Tân.
 
15g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì trao quyết định về công tác cán bộ.
Cùng dự: Đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.
Địa điểm: Đảng ủy xã An Lập.
 
19g00:
 
 Các đồng chí Lãnh đạo Huyện dự Lễ  Khánh thành con đường ánh sáng gắn với Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về huyện Dầu Tiếng năm 2020.
Địa điểm: Khu vực Phố đi bộ trước Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện.
  Thứ năm - 31/12
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban                          Thường vụ Huyện ủy năm 2020 (lần 1).
(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.
 
 
Nội dung 2: Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ                       và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm                           2021.
(Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
 
 
Nội dung 3: Thông qua hồ sơ phát triển đảng viên.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
7g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng kết “Năm dân vận khéo” năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  Thứ sáu - 01/01/2021
 
Nghỉ Tết Dương lịch (Theo Thông báo số 429/TB-UBND, ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện).
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 461
Tuần này: 3959
Tháng này: 19867
Tổng truy cập: 855956