Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

 
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 tại địa bàn phụ trách (Theo Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/11/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện) (Từ ngày 14 đến ngày 18/11/2020).
  Thứ hai - 16/11
8g00:
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Địa điểm: Hội trường Huyện.
 
13g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng                             Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
  Thứ ba - 17/11
8g00:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV- Bí thư Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Mời dự: - Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
      - Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;
      - Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
9g00:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Sơ kết công tác diễn tập Khu vực phòng thủ gắn với thực hiện Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 - 2020.
Cùng dự: Đồng chí Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
13g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/11/2020                               của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện.
Địa điểm: Khu phố 1 - Thị trấn Dầu Tiếng.
 
14g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/11/2020                               của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện.
Địa điểm: Ấp Đòn Gánh - xã Long Tân.
  Thứ - 18/11
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Kế hoạch xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng                      thủ huyện Dầu Tiếng năm 2020 và những năm tiếp theo.
     (Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
Nội dung 2: Báo cáo phương án nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện                      Dầu Tiếng đến năm 2040.
      (Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện.
 
Nội dung 3: Quyết định thành lập lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc                      và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Dầu Tiếng.
      (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
 
Nội dung 4: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán                      bộ (Quy định số 02-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy).
 
Nội dung 5: Công tác cán bộ.
 
Nội dung 6: Hồ sơ phát triển Đảng.
     (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5,6)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
13g30:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp các Đoàn phúc tra Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020.
Thành phần: Theo Công văn số 22-CV/BDVHU, ngày 13/11/2020 của                               Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 19/11
8g00:
 
 Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng, Đoàn thể năm 2020; Góp ý dự thảo chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.
      (Văn phòng và Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Mời dự: - Trưởng các cơ quan khối Đảng;
      - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;
      - Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội Huyện.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
13g30:
 
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
  Thứ sáu - 20/11
8g00:
 Đồng chí Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính năm 2020.
Mời dự: Trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính,                 Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
Cùng dự: - Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
        - Đồng chí Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
07g30:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện dự Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Hội trường A - Ủy ban nhân dân TP.Thủ Dầu Một .
 
Ghi chú:
 
 Các đơn vị, cơ quan tham gia dự họp phải đúng thành phần, thời gian theo triệu tập của Huyện ủy.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2776
Tuần này: 9113
Tháng này: 40034
Tổng truy cập: 830791