Lịch làm việc của ban thường vụ và thường trực huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020

  Thứ hai - 22/6

8g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040 (lần 3).
Đa đim: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
 
9g30:
 
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp thẩm định nhiệm vụ và thông qua phương án các Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng.
Đa đim: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
  Thứ ba - 23/6
8g00:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh nghe Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
13g30:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện đi công tác cơ sở (Có Chương trình riêng).
  Thứ tư - 24/6
8g00:
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Báo cáo công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
 
 
Nội dung 2: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.
 
 
Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc tổ chức kỳ họp thứ 12 (Thường lệ giữa năm 2020) - HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(Văn phòng HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung 2,3)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện.
 
 
Nội dung 4: Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.
 
 
Nội dung 5: Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh phân bổ 6 tháng cuối năm 2020; Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.
 
 
Nội dung 6: Báo cáo tổng quyết toán tình hình thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019.
(Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chuẩn bị nội dung 4,5,6)
Mời dự: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.
 
 
Nội dung 7: Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII.
(Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính 06 tháng đầu năm 2020.
Mời dự: Trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính,                 Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND.
Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
        - Đ/c Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 25/6
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì trực tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân - UBND Huyện.
 
9g30:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy đi thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh Hùng và các đồng chí Lão thành Cách mạng trên địa bàn Huyện.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: UBND, Phòng Lao động Thương binh và                         Xã hội, UB.MTTQ Việt Nam Huyện.
Địa điểm: Có Chương trình riêng.
 
7g30:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh Hùng và các đồng chí Lão thành Cách mạng trên địa bàn Huyện.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: UBND, Phòng Lao động Thương binh và                         Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện.
Địa điểm: Có Chương trình riêng.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện dự Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2020.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Địa điểm: Đảng ủy xã Minh Hòa.
 
13g30:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Mời dự: - Thành viên Theo Quyết định số 2401-QĐ/HU, ngày 20/02/2020                    của Ban Thường vụ Huyện ủy;
      - Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng HĐND - UBND, các đoàn thể               chính trị - xã hội Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ sáu 26/6
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự Huyện 06 tháng đầu năm 2020.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ Mười một (Bất thường), HĐND xã Định Hiệp khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Địa điểm: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ.
Cùng dự: Tất cả đảng viên Khối Đảng.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
15g30:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Công đoàn Khối Đảng định kỳ.
Cùng dự: Tất cả công đoàn viên Khối Đảng.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 483
Tuần này: 4368
Tháng này: 6045
Tổng truy cập: 537218