Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

  Thứ hai - 18/5

8g00:
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2020.
Địa điểm: Phòng học - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã An Lập, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - Nông trường Cao su An Lập.
 
13g30:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Long Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Đảng ủy xã Long Tân.
  Thứ ba - 19/5
7g00:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
 
7g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Long Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Đảng ủy xã Long Tân.
 
8g00:
 
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã An Lập, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - Nông trường Cao su An Lập.
 
7g30:
 
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Minh Tân.
 
7g30:
 
 Đ/c Võ Minh Châu, UVTV, Trưởng Công an Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Minh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Minh Hòa.
 
8g00:
 
 Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2020.
Địa điểm: Hội trường - Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt Tỉnh.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
15g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 38, khóa X thực hiện Quy trình công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
  Thứ tư - 20/5
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Minh Tân.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Định Hiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.
 
8g00:
 
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khối Đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Võ Minh Châu, UVTV, Trưởng Công an Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Minh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Minh Hòa.
 
14g00:
 
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:
Nội dung 1: Thông qua đánh giá, nhận xét cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019.
 
Nội dung 2: Thông qua Văn kiện và Nhân sự Chi bộ Khối Đảng.
     (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
  Thứ năm - 21/5
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Định Hiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.
 
8g00:
 
 Đ/c Thái Văn Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khối Đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Khối Đoàn thể Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Lê Danh Tới, UVTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Minh Thạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - UBND xã Minh Thạnh.
 
14g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua phương án chủ trương đầu tư công trình:
(1) Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện (lần 3);
(2) Mở rộng Hội trường huyện (lần 2).
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.
  Thứ sáu 22/5
7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy dự Lễ phát động và ra quân trồng cây xanh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Định Thành.
 
9g30:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì trao quyết định cho cán bộ.
     (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời)
Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;
      - Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.
 
8g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hành trình “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai” do Tỉnh Đoàn tổ chức.
Địa điểm: Vườn cao su Pháp thuộc (Lô 50, nông trường Trần Văn Lưu, xã Định Hiệp).
 
7g00:
 
 Đ/c Lê Danh Tới, UVTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Minh Thạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
        - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - UBND xã Minh Thạnh.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1265
Tuần này: 4997
Tháng này: 22683
Tổng truy cập: 648740