Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020

  Thứ bảy - 25/4

7g30:
 Đ/c Trần Quang Tuyên, UVTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện.

  Thứ hai - 27/4

7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp đảng viên trước kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Địa điểm: Phòng họp 1,2 - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
8g00:
 
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1,2 - Ủy ban nhân dân Huyện.
 
13g30:
 
 Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì làm việc về nhà gỗ Huyện ủy.
Mời dự: Có thư mời riêng.
Cùng dự: - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;
        - Đ/c Đỗ Kiêm Ái, Kế toán Văn phòng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.
 
15g30:
 
 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện bước 01 phương án nhân sự cấp ủy Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

  Thứ ba - 28/4

7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 37,  khóa X (mở rộng).
Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.
 
8g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị bầu bổ sung Phó Bí thư Huyện Đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Địa điểm: Hội trường - Nhà Thiếu nhi Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Phòng Nội vụ Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Trà Văn Dân, UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Xí nghiệp Công trình công cộng Huyện.
 
7g30:
 
 Đ/c Nguyễn Văn Bình, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Bưu điện Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Bưu điện Huyện.
 
7g30:
 
 Ban Thường vụ Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp - Phòng Y tế Huyện.
 
14g00:
 
 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự nghe thông qua Kế hoạch thành lập Tổ giúp việc chung khối Đoàn thể Huyện.
Thành phần: - Chủ tịch, PChủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huyện;
      - Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện;
      - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Huyện.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

  Thứ tư - 29/4

7g30:
 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Huyện và Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện.
Thành phần: Theo Công văn số 1092-CV/HU, ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Hội trường - Công an Huyện.

  Thứ năm - thứ sáu 30/4 - 01/5

 
Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 (Theo Thông báo số 236/TB-UBND, ngày 23/04/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện).

  Thứ hai - 04/5

7g30:
 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (vòng 02).
Địa điểm: Phòng họp 1 - Ủy ban nhân dân Huyện.
Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 841
Tuần này: 3683
Tháng này: 9188
Tổng truy cập: 487031