Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

Độ tương phản

Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

  Thứ hai 23/3

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp UBND Huyện thông qua: (1) Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040; (2) Đề án công nhận đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

13g30:

 Thường trực Huyện ủy chủ trì họp về công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra của đ/c Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự: - Trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND Huyện;

                - Trưởng, Phó và Thường trực các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

15g30:

 Thường trực Huyện ủy hội ý.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

  Thứ ba 24/3

8g00:

 

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối  Đảng, Đoàn thể quý I năm 2020.

(Văn phòng Huyện ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: - Trưởng các cơ quan khối Đảng;

      - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện;

      - Trưởng các Đoàn thể chính trị - xã hội Huyện.

Cùng dư: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

        - Đ/c Nguyễn Văn Cường, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Đa đim: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

10g00:

 

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp cho ý kiến việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện “Đề án cải cách hành chính trong Đảng”, giai đoạn 2020 - 2025.

Mời dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng;

      - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 12 xã - thị trấn.

Cùng dư: - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

        - Đ/c Huỳnh Trọng Giang, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Đa đim: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

13g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội chủ trì họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần: - Các thành viên Tiểu ban và Trưởng, Phó Tổ Giúp việc Tiểu ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

                     - Đại diện Lãnh đạo: Huyện Đoàn, Xí nghiệp Công trình công cộng Huyện.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

  Thứ tư 25/3

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

8g00:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 (Điểm cầu trực tuyến Huyện).

Thành phần: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện;

     - Đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan;

     - Đồng chí Trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Huyện;

     - Ban Thường vụ Đảng ủy 12 xã - thị trấn.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

13g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của Đảng bộ khối Đảng; Công bố các quyết định thành lập Chi bộ khối Đảng.

Mời dự: Tất cả đảng viên khối Đảng.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

15g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ công chức khối Đảng năm 2020.

Mời dự: Tất cả cán bộ, công chức khối Đảng.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

  Thứ năm 26/3

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thành phần: Các thành viên Tổ Nội chính Huyện theo Quyết định số 2455-QĐ/HU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

7g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị).

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường - UBND thị trấn Dầu Tiếng.

7g30:

 Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo UBKT Huyện ủy tiếp công dân.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân - UBND Huyện.

  Thứ sáu 27/3

7g30:

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự: - Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy;

                 - Đ/c Hoàng Văn Tấn, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Đ/c Nguyễn Văn Cường, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường - UBND thị trấn Dầu Tiếng.

14g00:

 Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đ/c Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy về kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự: Trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

  Thứ hai 30/3

8g00:

 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung:

Nội dung 1: Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020.

(Văn phòng HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

 

Nội dung 2: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt  trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I;  phương  
 hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.

(Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

 

Nội dung 3: Nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.

(Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 

Nội dung 4: Thông qua dự kiến phương án nhân sự Cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nội dung 5: Công tác cán bộ.

(Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4,5)

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Ghi chú:

 - Trưởng các Tiểu ban, Tổ Biên tập văn kiện và các Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

 - Thường trực Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự phối hợp với đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn và đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết, HUV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thống nhất thẩm định Văn kiện và Nhân sự của các chi, đảng bộ cơ sở.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 762
Tuần này: 7234
Tháng này: 3431
Tổng truy cập: 356812