Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 20/09/2019

 Thứ hai 16/9

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

9g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh về công tác cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện.

Mời dự: Đ/c Nguyễn Minh Châu, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

9g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Cơ quan Văn phòng Huyện ủy.

Mời dự: Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

13g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Tổng kết Cuộc thi viết: Về gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc đóng góp vào những thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng qua 20 năm tái lập (20/8/1999 -  20/8/2019).

Thành phần: Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời.

Địa điểm: Hội trường Huyện.

14g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Huyện chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 35 Huyện về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thành phần: Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời.

Địa điểm: Hội trường 2 - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.

 Thứ ba 17/9

7g30:

 Đ/c Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo (Theo Công văn số 3647-CV/BTCTU, ngày 29/8/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy) (03 ngày, từ ngày 17 - 19/9/2019).

Địa điểm: Trường Chính trị Tỉnh.

14g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

 Thứ tư 18/9

8g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp UBND Huyện thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

 Thứ năm 19/9

7g30:

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự tham quan diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Định Hiệp năm 2019.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.

 Thứ sáu 20/9

7g30:

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự tham quan diễn tập Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã Thanh An năm 2019.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Nhà Văn hóa - xã Thanh An.

14g00:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì họp giao ban khối Nội chính 9 tháng đầu năm 2019.

Mời dự: Trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND Huyện.

Cùng dự: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Đ/c Võ Thị Bích Tiền, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

 Thứ bảy 21/9

13g30:

 Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân trên địa bàn Huyện năm 2019.

Thành phần: Theo Thông báo số 567-TB/HU, ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường - UBND thị trấn Dầu Tiếng.

 Thứ hai 23/9

7g30:

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự tham quan diễn tập Chiến đấu phòng thủ thị trấn Dầu Tiếng năm 2019.

Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường - UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1175
Tuần này: 2953
Tháng này: 1175
Tổng truy cập: 837264