Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 15/7/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 15/07/2019

Thứ hai ngày 08/7/2019

Sáng

1. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; (2) Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; (3) Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự họp Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; (2) Báo cáo thẩm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh chụp ảnh chân dung triển lãm nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ khai mạc Trại hè “Hoa phượng đỏ” của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng lần thứ XIX – năm 2019.

ĐĐ: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Thứ ba ngày 09/7/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua kết quả rà soát xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

MD: Thành viên các đoàn rà soát xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội mời), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 10/7/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương về phát triển quy mô y tế huyện Dầu Tiếng.

MD: Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tám và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa IX còn tiếp tục xem xét, giải quyết.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ Chín – HĐND xã Minh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

4. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương về khu đất của ông Nguyễn Hoàng Tân tại khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo khu phố 1), Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện (Sau họp sẽ đi thực địa khu đất của ông Nguyễn Hoàng Tân tại khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án đầu tư: (1) Xây dựng trụ sở Công an xã Định An; (2) Xây dựng đoạn kè còn lại sân bóng đá huyện; (3) Nâng cấp tường rào Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện (đoạn giáp khu dân cư); (4) Hàng rào rừng Kiến An, xã An Lập; (5) Nâng cấp, mở rộng đường ĐT750 (đoạn từ ngã tư Làng 5 đến Trung tâm xã Định Hiệp); (6) Xây dựng hạ lưu các công ngang đường ĐT744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng; (7) Xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc công trình Nhà thiếu nhi.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Huyện đoàn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Định An, Định Hiệp, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng; Công an xã Định An, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 11/7/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.  

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị sơ kết công tác Hội Kế hoạch hóa Gia đình 6 tháng đầu năm 2019.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa Gia đình huyện (Hội Kế hoạch hóa Gia đình huyện mời), Hội Kế hoạch hóa Gia đình huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng khám khu vực, Trưởng Trạm Y tế và công chức, nhân viên phụ trách Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trương Thị Trang trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy bàn giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

MD: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 19 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc Hội thi Giọng hát hay huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

Thứ sáu ngày 12/7/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp chuyên đề thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp – thủy lợi.

MD: Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ đầu tư tỉnh Bình Dương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp (Phòng Kinh tế mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 7/2019.

MD: Công chức và nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 13/7/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 14/7/2019

1. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc giải bóng đá Lão tướng huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2019.

ĐĐ: Sân bóng đá huyện Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Thứ hai ngày 15/7/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Nhà máy nước Dầu Tiếng, Tòa án Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Lê Văn Mười

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Tuần này: 4753
Tháng này: 14206
Tổng truy cập: 202079