Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Thứ hai ngày 10/6/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu (đang giải quyết) và kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng; UBND xã Thanh Tuyền và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy góp ý báo cáo: (1) Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; (2) Kết quả thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy qua các buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2018.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2020; Tờ trình về ban hành Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho nhân viên Thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ ba ngày 11/6/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị tập huấn điều tra cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết).

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ tư ngày 12/6/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương xem xét việc đề nghị xây dựng Đền thờ tại Núi Cậu, Dầu Tiếng của ông Hoàng Trọng Thanh Hải.

MD: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu, UBND xã Định Thành, Công ty TNHH Bích Hương (UBND xã Định Thành mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Khai mạc triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Tân.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát hướng tuyến đường dây 500Kv Đức Hòa – Chơn Thành đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Điện lực Dầu Tiếng, UBND xã An Lập (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã An Lập để cùng đi khảo sát.

Thứ năm ngày 13/6/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định phương án giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất thuộc công trình Trường Tiểu học Dầu Tiếng – Trung tâm Dạy nghề và khu tái định cư thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết kiến nghị ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư thuộc công trình Mở rộng đường từ trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung), Chi cục Thuế huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp xem xét việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất 02 Kiốt chợ Sáng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.  

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ Tám (bất thường) – HĐND xã Minh Thạnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

6. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Bế giảng lớp học tình thương cho trẻ em tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Lớp học tình thương - ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa.

7. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ngọc Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Phương án sử dụng đất ấp Tiên Phong, xã Long Hòa.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đảng ủy – UBND xã Long Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định Hiệp.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

Thứ sáu ngày 14/6/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự phiên họp UBND tỉnh (bất thường) thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu ấp; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết có liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn; Tờ trình Đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm công chứng; Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc Hội thi “Tuyên truyền sách và tuổi thơ” huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 6 năm 2019.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.       

Thứ bảy ngày 15/6/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Hoàng Văn Nơi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 16/6/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

QUYỀN CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Lê Văn Mười

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 282
Tuần này: 4167
Tháng này: 5844
Tổng truy cập: 537017