Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019

Thứ hai ngày 13/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

MD: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

MD: Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

MD: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương”.

ĐĐ: Hội trường A, Sở Công thương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ ba ngày 14/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự đối thoại với 09 hộ dân thuộc công trình Mở rộng đường từ trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và mời 09 hộ dân), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND8 ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh Bình Dương về điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

ĐĐ: Hội trường A, HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B – Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 07 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Lễ Khai mạc Hội thao quân sự, quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.

ĐĐ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

4. 06 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Lễ mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2019.

ĐĐ: UBND huyện Bắc Tân Uyên.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe thông qua Báo cáo kết quả thanh tra đối với UBND xã Minh Tân và UBND thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Thành viên Đoàn thanh tra đất công huyện (Thanh tra huyện mời), Chủ tịch UBND xã Minh Tân và thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Công ty Becamex báo cáo kết quả thực hiện chương trình trồng cây năm 2018; triển khai công tác chuẩn bị lễ trồng cây 19/5 năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp B- UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp Đoàn Thành tra 3335 của tỉnh nghe thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 15/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết và đề xuất hướng giải quyết vụ việc ông Hồ Văn Thông.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ tổng kết năm học 2018 – 2019 của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện.

ĐĐ: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua báo cáo tình hình hoạt động của các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết, kinh doanh cát; tình hình hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hòa và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo tháng 5; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Chữ thập đỏ huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Hoàng Văn Nơi, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ năm ngày 16/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 7: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 06 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Chương trình trồng cây xanh năm 2019.

ĐĐ: Đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thái Nghĩ trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo tháng 5; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 17/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Đại diện: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự họp nghe Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát về công tác lập lại trật tự đô thị, cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Cấp tỉnh).

ĐĐ: Hội trường - Công an tỉnh.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

5. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi thăm và chúc mừng Lễ Phật đản năm 2019 – Phật lịch năm 2563.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

6. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội thảo về giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em huyện Dầu Tiếng năm 2019.

MD: Có kế hoạch riêng, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường huyện.              

Chiều

1. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Họp mặt nhà khoa học nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.  

2. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Lễ Bế mạc Hội thao quân sự, quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.

ĐĐ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Thứ bảy ngày 18/5/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 19/5/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Ngày hội việc làm năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Văn thư Lê Thị Trinh trực cơ quan.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra

cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1450
Tuần này: 7907
Tháng này: 5094
Tổng truy cập: 702382