Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND-UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 27/4/2019 đến ngày 05/5/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 27/04/2019 đến ngày 05/05/2019

Thứ bảy ngày 27/4/2019

1. 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ Khai mạc giải bóng đá Mini cán bộ, công chức huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2019.

ĐĐ: Sân bóng đá Bình An (Khu Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện).

Thứ hai ngày 29/4/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ làm việc (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ ba ngày 30/4/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nướckỷ niệm ngày Quốc tế Lao động trực cơ quan.

Thứ tư ngày 01/5/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nướckỷ niệm ngày Quốc tế Lao động trực cơ quan.

Thứ năm ngày 02/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 11 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Thường trực Huyện ủy nghe Báo cáo công tác phối hợp giữa huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương về thực hiện chương trình kỷ niệm 20 Ngày tái lập huyện Dầu Tiếng.

MD: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên[1] dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh, khai thác cát trên lòng hồ Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

5. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự khảo sát hiện trạng hồ sơ tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu và ông Phạm Văn Lắm (Theo Thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường).

MD: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo UBND và công chức địa chính).

ĐĐ: UBND thị trấn Dầu Tiếng (Sau đó đi đến địa điểm khu đất).

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Thị Tuyết Hà trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh An.

7. 10 giờ 00: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Dương Văn Phương chủ trì họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Công chức và nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, các Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên[2] dự họp UBND tỉnh về dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ sáu ngày 03/5/2019

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các huyện thuộc tỉnh Bình Dương năm 2018.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.       

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

MD: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa; UBND các xã; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường Khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế). 

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao đổi, thống nhất xây dựng Đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã giai đoạn 2019 – 2021”.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Nội vụ; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.       

Thứ bảy ngày 04/5/2019

Sáng

1. Cán bộ, công chức và viên chức đi làm bù (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giải quyết vụ việc về đất đai của ông Trên và ông Bòn tại xã Thanh Tuyền.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh Tuyền (Mời hộ ông Trên và ông Bòn), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: UBND xã Thanh Tuyền.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự khảo sát địa điểm thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản và tận thu khoáng sản trong công trình đào ao nuôi cá của bà Phan Thị Bích Đào tại xã Long Hòa.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hòa.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa (Đi khảo sát địa điểm tại ấp Tân Hòa, xã Long Hòa rồi về làm việc tại UBND xã Long Hòa).

Chủ nhật ngày 05/5/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Hoàng Văn Nơi trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Bình

*Chú thích:

[1] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 525
Tuần này: 4410
Tháng này: 6087
Tổng truy cập: 537260