Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 01/5/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 01/05/2019

Thứ hai ngày 22/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy – Quốc hội khóa XIV.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

2. 07 giờ 50: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[1] dự Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý đô thị, Đài Truyền thanh huyện.

ĐĐ: Thị trấn Dầu Tiếng (8h), xã Minh Tân (9h30’) (Tập trung tại Khối Đoàn thể huyện lúc 7h50’ để cùng đi).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đài Truyền thanh huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy – Quốc hội khóa XIV.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định An.

Thứ ba ngày 23/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019 thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chỉ đạo, điều hành tháng 4/2019 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 5/2019 của UBND tỉnh; báo cáo tình hình tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên[2] dự họp Hội đồng thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã Thanh An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế[3], UBND xã Thanh An[4] (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An (Thành viên của huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07h30’ để cùng đi).

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[5] dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sơ kết hoạt động quý I và đề ra phương hướng quý II năm 2019.

ĐĐ: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thứ tư ngày 24/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ĐĐ: Hội trường huyện.    

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[6] dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông vận động xã hội thực hiện Bình đẳng giới năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến.      

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học Bình Dương – Tiếng nói từ lòng đất” và công bố Quyết định Công nhận Bảo vật Quốc gia.

ĐĐ: Bảo tàng tỉnh Bình Dương.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 1122/CTPH-UBND-BDV ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018".

MD: Ban Dân vận Huyện ủy; UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.       

Thứ năm ngày 25/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, các Phó Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện để thực hiện thủ tục bàn giao nhiệm vụ công tác lĩnh vực HĐND huyện.

MD: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.       

2. 08 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự bàn giao nhiệm vụ lĩnh vực UBND huyện.

MD: Ông Nguyễn Mạnh Hồng – Nguyên Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Công Danh – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.       

3. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, các Phó Chủ tịch HĐND huyện dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 4/2019.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.       

4. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định nghỉ hưu đối với công chức.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.       

5. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 nghe thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán.

MD: Thường trực HĐND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Thủ trưởng và Kế toán trưởng của các đơn vị được đối chiếu (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

6. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

7. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xác định vị trí và diện tích đất để Chi cục Thi hành án dân sự huyện thi hành Quyết định của Tòa án.

MD: Chi cục Thi hành án dân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã An Lập, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

8. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Kim Yến trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em huyện năm 2019.

MD: Ban Chỉ đạo Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em các xã, thị trấn; Trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn (Trung tâm Y tế huyện mời); nhân viên chuyên trách Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em các xã, thị trấn (Trung tâm Y tế huyện mời); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.       

Thứ sáu ngày 26/4/2019

Sáng

1. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát thực trạng cơ sở vật chất ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Phan Bội Châu, Long Hòa.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, Đài Truyền thanh huyện; Trường THPT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Phan Bội Châu, Long Hòa (Chuẩn bị nội dung); Thường trực HĐND – UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.       

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác triển khai, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

MD: Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Hoàng Văn Nơi, Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự gặp mặt giữa Trung đoàn Bộ binh 6 với địa phương và gia đình chiến sĩ mới năm 2019.

ĐĐ: Trung đoàn Bộ binh 6 - Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

5. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp A – Sở Công thương (Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ bảy ngày 27/4/2019

  1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 28/4/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Võ Thị Lắm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 29/4/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ làm việc (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ ba ngày 30/4/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nướckỷ niệm ngày Quốc tế Lao động trực cơ quan.

Thứ tư ngày 01/5/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (Theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nướckỷ niệm ngày Quốc tế Lao động trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Việt

*Chú thích:

[1] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[3] Chuẩn bị phương tiện chở Hội đồng thẩm tra.

[4] Mời Bí thư Đảng ủy, các thành viên Ban Quản lý nông thôn mới xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã cùng dự.

[5] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[6] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1578
Tuần này: 8035
Tháng này: 5222
Tổng truy cập: 702510