Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

Thứ hai ngày 15/4/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

2. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Thứ ba ngày 16/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh Tuyền, Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.  

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đi khảo sát thực trạng cơ sở vật chất ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Cả ngày).

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, Đài Truyền thanh huyện; Thường trực HĐND – UBND các xã, thị trấn nơi Đoàn giám sát đến làm việc (Sẽ thông báo khi Đoàn đến địa phương); Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Thành viên của huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 7h30 để cùng đi).   

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: (1) Tiếp và làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về hoạt động cho vay vốn; (2) Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động quý I, phương hướng quý II/2019.

MD: Ban đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp đóng góp ý kiến về công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[1] dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về kế hoạch kiểm tra về quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

MD: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp góp ý dự thảo về “Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

ĐĐ: Hội trường A - Sở Tài nguyên và Môi trường (Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xem xét việc tách thửa tặng cho quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Kim Liên cho ông Nguyễn Văn Thành tại thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện[2], UBND thị trấn Dầu Tiếng; hộ bà Nguyễn Kim Liên và ông Nguyễn Văn Thành (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện mời).

ĐĐ: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Tầng 5, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xem xét việc tách thửa tặng cho quyền sử dụng đất của ông Lê Hiếu cho ông Lê Phiến tại xã Định Hiệp.

MD: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện[3], UBND xã Định Hiệp; ông Lê Hiếu và ông Lê Phiến (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện mời).

ĐĐ: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Tầng 5, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ tư ngày 17/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp bàn việc xử lý đấu nối thoát nước Cụm công nghiệp An Lập.

MD: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phòng Kinh tế (Mời Chủ đầu tư Cụm công nghiệp An Lập), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Lập, Chủ đầu tư Cụm công nghiệp An Lập (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.       

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[4] dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trường Tiểu học Minh Thạnh.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

MD: UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và mời thêm 03 đại biểu có liên quan); Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.   

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH MTV Gia Thịnh Phát tại xã An Lập.

MD: UBND xã An Lập.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã An Lập (Sau đó đi đến khu đất).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp bàn: (1) Thực hiện chương trình phát triển 03 đô thị Long Hòa, Minh Hòa, Thanh Tuyền; (2) Quy hoạch chi tiết khu sân bay (cũ) của thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 1, 2 và mời đơn vị tư vấn nội dung 2 – Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Định), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Long Hòa, Minh Hòa, Thanh Tuyền và thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.       

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[5] dự tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

MD: UBND xã Minh Hòa[6], Minh Thạnh[7], Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

Thứ năm ngày 18/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 – 2020 để phục vụ đợt giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), UBND các xã, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[8] trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện công trình Chỉnh trang khu dân cư tại khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Phòng họp 3, Sở Tài chính.

5. 09 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện công trình Nâng cấp mở rộng đường ĐT744 (kể cả nâng cấp các cầu) đoạn Km 12+000 đến Km 32+000. Hạng mục ngã ba Rạch Kiến tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Phòng họp 3, Sở Tài chính.

6. 07 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Y tế dự Lễ phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng năm 2019.

MD: Trung tâm Y tế huyện.

ĐĐ: Hội trường HĐND – UBND thị xã Tân Uyên.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp bàn việc thực hiện chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

MD: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự hội ý công tác Thường trực UBND huyện.

MD: Trưởng Phòng Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 19/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.   

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28 – khóa IV.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 10 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự nghe công bố và trao quyết định chuẩn y các chức danh chủ chốt HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.   

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.    

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[9] dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình độ ngũ giáo viên và những kiến nghị cần giải quyết.

ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh.

6. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế đi kiểm tra tình hình vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hồ Cân Nôm, xã Thanh An (Theo thư mời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

MD: UBND xã Thanh An.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Thanh An (Sau đó đi thực địa).       

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo tháng 4; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo tháng 4; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Chữ thập đỏ huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Hoàng Văn Nơi, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giải quyết chế độ trợ cấp chất độc hóa học.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo xác nhận người có công huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Trung tâm Y tế huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 20/4/2019

1. Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 21/4/2019

1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

*Chú thích:

[1] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[2] Chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu gửi trước cho các cơ quan tham dự.

[3] Chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu gửi trước cho các cơ quan tham dự.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[5] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[6] Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách công tác dân tộc. Mời đại diện tập thể và các cá nhân được tặng quà.

[7] Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách công tác dân tộc. Mời Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; đại diện tập thể và các cá nhân được tặng quà.

[8] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[9] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1632
Tuần này: 5259
Tháng này: 21180
Tổng truy cập: 552353