Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 15/4/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 15/04/2019

Thứ hai ngày 08/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

MD: Dự họp nội dung buổi chiều (nội dung 7): Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Phòng Nội vụ[1], Phòng Kinh tế[2], Phòng Tài chính – Kế hoạch[3].

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương chủ trì họp cơ quan tháng 4/2019.

MD: Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ ba ngày 09/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2019); Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VI).

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.   

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Kiến trúc.

MD: Phòng Quản lý đô thị.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (Tầng 20, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).       

2. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp góp ý dự thảo Quy trình thực hiện cơ chế đồng thời và liên thông trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo tinh thần của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018.

ĐĐ: Phòng họp B- Sở Xây dựng (Tầng 07, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ tư ngày 10/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 4 năm 2019.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.       

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[4] đi khảo sát chọn địa điểm thành lập bến bãi tập kết, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (cát) trái phép khu vực sông Sài Gòn.

MD: Thường trực Huyện ủy, Công an huyện (Chuẩn bị nội dung và chương trình đi khảo sát), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng (Sẽ thông báo khi tới địa phương); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ năm ngày 11/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ Tám (bất thường) – HĐND thị trấn Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[5] dự Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VI) và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam.

MD: Ban Dân vận Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND Nguyễn Thanh Tùng (đơn vị Long Hòa) trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe báo cáo tiến độ và phương án bố trí tái định cư công trình: (1) Trường Tiểu học Dầu Tiếng – Trung tâm Dạy nghề và Khu tái định cư thị trấn Dầu Tiếng; (2) Khu tái định xã Định Thành; (3) Mở rộng đường trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường cách mạng tháng Tám.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung 1, 3), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Phối hợp chuẩn bị nội dung 2), Chi cục Thuế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 12/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường huyên.

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27 - khóa IV.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Sáu – nhiệm kỳ 2016 - 2021[6].

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Trung tâm Chính trị huyện Bàu Bàng.

4. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ ra quân Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019.

MD: Có kế hoạch riêng, Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Tượng đài Chiến Thắng huyện Dầu Tiếng.

Thứ bảy ngày 13/4/2019

1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Văn thư Lê Thị Trinh trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 14/4/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền[7], Tạ Thành Phú[8] trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) tại cơ quan.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ hai ngày 15/4/2019

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

2. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

*Chú thích:

[1] Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

[2] Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

[3] Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[5] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[6] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[7] Trực ca ngày.

[8] Trực ca đêm.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1642
Tuần này: 8099
Tháng này: 5286
Tổng truy cập: 702574