Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 08/4/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 08/04/2019

Thứ hai ngày 01/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ tháng 4/2019.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức.

MD: Có Kế hoạch riêng, Thường trực Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Chi cục Thống kế huyện (Phối hợp chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Minh Hòa.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[1] dự họp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập huyện Bắc Tân Uyên.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện Bắc Tân Uyên (Khu phố 2, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên). 

Thứ ba ngày 02/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019 (hình thức trực tuyến).

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và sơ kết Hội trại tòng quân năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

MD: Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 03/4/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự kỳ họp thứ Chín (bất thường) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX.

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm năm 2019.

MD: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, UB.MTTQVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội thảo làm thế nào Bình Dương có thể trở thành thành phố thông minh: Cơ hội và tiềm năng hợp tác bao gồm Dự án chiếu sáng thông minh và hiệu quả.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát vị trí dự kiến xây dựng cổng chào xã An Lập trên đường ĐT748 (Theo thư mời của Sở Giao thông Vận tải tỉnh).

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã An Lập.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự tập huấn về các quy định trong hương ước, quy ước (02 ngày).

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[2] dự làm việc với UBND huyện Củ Chi bàn về công tác phối hợp trong quản lý hoạt động khai thác cát.

MD: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: UBND huyện Củ Chi.

Thứ năm ngày 04/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch phúc tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều; Quyết định thành lập đoàn phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Khối Kinh tế và Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ sáu ngày 05/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo – dân tộc đánh giá tình hình công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện năm 2018 và quý I năm 2019; đề ra phương hướng quý II năm 2019.

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới xã Thanh An năm 2018, triển khai kế hoạch và thực hiện các mô hình năm 2019.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

4. 08 giờ 00: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương chủ trì họp cơ quan tháng 4/2019.

MD: Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị giao ban các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường, chất lượng.

ĐĐ: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (Tầng 11 – Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ bảy ngày 06/4/2019

1. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 07/4/2019

1. Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Thứ hai ngày 08/4/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

*Chú thích:

[1] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 305
Tuần này: 4190
Tháng này: 5867
Tổng truy cập: 537040