Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Thứ hai ngày 25/3/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Dầu Tiếng.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo và công chức, nhân viên địa chính); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện nghe thông qua Nội dung 1: Góp ý cho 03 dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện 03 Chương trình của Tỉnh ủy; Nội dung 2: Nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ[1], Phòng Tài chính – Kế hoạch[2], Phòng Kinh tế[3]; UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nghe công bố kết quả giải quyết đơn của ông Trần Ngọc An.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND xã Long Tân, ông Trần Ngọc An (UBND xã Long Tân mời), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 26/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 3/2019 thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ Tám (bất thường) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[4] dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Kiểm toán nhà nước Khu vực 4 triển khai Quyết định kiểm toán.

MD: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện dự Hội nghị thông tin định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030; tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Huyện và Công ty giai đoạn 2017 - 2019.

MD: UB.MTTQVN huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp A - Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Thứ tư ngày 27/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị tổng kết phong trào GTNT-CTĐT năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

MD: Sở Giao thông Vận tải, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo GTNT-CTĐT huyện (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung); Công chức, nhân viên phụ trách giao thông nông thôn các xã, thị trấn (UBND các xã, thị trấn mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[5] dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 do Bộ Quốc phòng tổ chức.

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân[6], Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết[7] dự làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương: (1) Thống nhất nội dung, thời lượng và dự toán kinh phí xây dựng phim tư liệu “Dầu Tiếng qua 20 năm tái lập huyện”; (2) Thống nhất chủ trương và nội dung hợp đồng hỗ trợ tuyên truyền.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Đài Truyền thanh huyện, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (46 - Đại lộ Bình Dương).

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 do Bộ Quốc phòng tổ chức.

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thứ năm ngày 28/3/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[8] dự Hội nghị Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

MD: Công an huyện (02 người: Lãnh đạo Công an huyện và Lãnh đạo Đội Phong trào Công an huyện), UBND các xã, thị trấn (Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Trưởng Công an các xã, thị trấn).

ĐĐ: Hội trường A – Công an tỉnh.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Thứ sáu ngày 29/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự kỳ họp thứ Tám (bất thường) - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Có thông báo triệu tập và thư mời riêng, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp và đi khảo sát thực tế hiện trạng các suối, rạch cần đầu tư nạo vét, khai thông dòng chảy (Theo Giấy mời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

MD: UBND xã Thanh Tuyền, Long Tân.

ĐĐ: UBND xã Thanh Tuyền, sau đó cùng đi thực địa.

Thứ bảy ngày 30/3/2019

1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hoàng Văn Nơi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 31/3/2019

1. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương


*Chú thích:

[1] Chuẩn bị Kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng về việc thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 09/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

[2] Chuẩn bị Kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng về việc thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung (2).

[3] Chuẩn bị Kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng về việc thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[5] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[6] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[7] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[8] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1293
Tuần này: 3071
Tháng này: 1293
Tổng truy cập: 837382