Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Thứ hai ngày 18/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 19/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[1] dự họp UBND tỉnh về dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện dự Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

ĐĐ: Hội trường 1 – Thanh tra tỉnh (Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc lựa chọn phương thức, cung ứng sản phẩm DVCI đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

ĐĐ: Hội trường B, Sở Xây dựng (Tầng 7, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Nội chính quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ tư ngày 20/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường số 3, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà - Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Thường trực Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Công Danh[2] đi khảo sát thực tế và làm việc thống nhất nội dung xin kéo lưới điện và sửa chữa đường vào bán đảo Tha La, xã Định Thành của Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Thanh.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Điện lực Dầu Tiếng, UBND xã Định Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Thanh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Định Thành để cùng đi.

3. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết[3] dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) và tổng kết Hội trại Huấn luyện cán bộ Đoàn – Hội huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Khu di tích Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập.

Thứ năm ngày 21/3/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[4] tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

MD: Phòng Nội vụ, Chuyên viên Hoàng Văn Nơi.

ĐĐ: UBND xã Thanh Tuyền (8h), UBND thị trấn Dầu Tiếng (9h30) (Theo Thông báo số 07/TB-ĐGS ngày 11/3/2019 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh).

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

ĐĐ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Khắc Quân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Thanh Tuyền, thị trấn Dầu Tiếng (Chuẩn bị nội dung. Mời Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND – UBND – UB.MTTQVN cấp xã; công chức, nhân viên cấp xã có liên quan: Tư pháp, Văn hóa – Xã hội, Tài chính, Tài nguyên – Môi trường); Chủ tịch UBND 10 xã còn lại của huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Hoàng Văn Nơi, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ Bế mạc “Ngày hội Văn hóa” công nhân cao su Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Thứ sáu ngày 22/3/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2017 - 2018.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Việt, Chuyên viên Hoàng Văn Nơi.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Công Danh dự làm việc với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 – Chi nhánh phía Nam để thỏa thuận vị trí xây dựng và hướng tuyến đường dây đấu nối của các TBA 110kV Thanh An và TBA 110 kV An Lập.

MD: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 – Chi nhánh phía Nam, Điện lực Bình Dương, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Điện lực Dầu Tiếng; UBND xã Thanh An, Thanh Tuyền, An Lập; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ bảy ngày 23/3/2019

1. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Võ Thị Lắm trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 24/3/2019

1. Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Dương Văn Phương

*Chú thích:

[1] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[3] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 404
Tuần này: 4289
Tháng này: 5966
Tổng truy cập: 537139