LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024

Thứ hai ngày 10/6/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẽ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 02 điểm thi số 27 tại Trường THPT Dầu Tiếng và số 28 tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế huyện, Huyện đoàn, Điện lực Dầu Tiếng, Trường THPT Dầu Tiếng (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm thi. Chuẩn bị nội dung). Thủ trưởng các trường: THPT Thanh Tuyền, Long Hòa; THCS-THPT Minh Hòa. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm thi). Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 6/2024.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã An Lập[1].

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

Thứ ba ngày 11/6/2024

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2019 - 2024.

ĐĐ: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự Hội nghị giao ban với các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2024[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự họp Thường trực HĐND huyện thông qua các nội dung Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Tư pháp, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 10 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự họp Thường trực HĐND huyện nghe báo cáo việc chuẩn bị nội dung đi khảo sát, học tập kinh về công tác HĐND, công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

MD: Trưởng Phòng Kinh tế, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giao ban ngành Giáo dục.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội  vụ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường THCS, Tiểu học, Mầm non – Mẫu giáo trên địa bàn huyện (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo mời); Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

6. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

7. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Dự án Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4 và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành[3].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 15 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường huyện.

5. 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

6. 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp trực tuyến với Chính phủ về các Nghị định quy định: (1) Về giá đất; (2) Về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

7. 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo: (1) chủ trương di dời tuyến ống cấp nước sạch tập trung và cáp quang quân sự thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa và (2) tạm dừng thi công và triển khai lại khi có mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 744 (đoạn Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ tư ngày 12/6/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự họp thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026[5].

MD: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Điện lực Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ 5 bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân, hoạt động các nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2024.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

3. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam dự họp mặt nhân dịp Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ 5 bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện và Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân, hoạt động các nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2024.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Nhà ăn khối Đoàn thể huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thống nhất công tác quản lý khu đất Đồi cao thuộc ấp Tha La, xã Định Thành.

MD: Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Chủ tịch UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp về thống nhất địa điểm đầu tư.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; UBND các xã, thị trấn có liên quan (Giao Phòng Kinh tế thông báo mời); Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Trần Như Ý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Hồ Thị Lam dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Long Hòa

 

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

5. 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp trực tuyến với Chính phủ về các Nghị định: (1) Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (3) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 13/6/2024

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chuyên viên Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc 6 tháng đầu năm 2024.

MD: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Tổ chức thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Đào Tấn Mật trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Định An.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định An.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất nội dung bàn giao quản lý di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sở Chỉ huy Tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh).

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý di tích huyện, UBND xã Minh Tân, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông qua kết quả tổng hợp các tuyến đường, đoạn đường đủ điều kiện xem xét tách thửa trên địa bàn các xã, thị trấn.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND phụ trách và Công chức địa chính); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông qua các nội dung còn lại của Kết luận số 06/KL-TTr ngày 21/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh An.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

6. 14 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Định Hiệp.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định Hiệp.

Thứ sáu ngày 14/6/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông quan Phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4) và Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa.

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Minh Hòa; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh tham gia Đoàn đi khảo sát, học tập kinh về công tác HĐND, công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

MD: Có Chương trình riêng, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Trọng Đức; Văn thư Thái Thị Thanh Tâm.

ĐĐ: Có Chương trình riêng.

3. 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị Sơ kết 03
năm thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông.

ĐĐ: Hội trường Công an tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự họp thông quan Phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn qua Trung tâm xã Minh Tân).

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Minh Tân, Minh Hòa; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 15/6/2024

1. 19 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự Khai mạc Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 với chủ đề: "Lái Thiêu mùa hẹn".

ĐĐ: Phường Hưng Định, thành phố Thuận An.

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Văn thư Lê Thị Trinh trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 16/6/2024

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến trực cơ quan.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[6] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 805
Tuần này: 37669
Tháng này: 133426
Tổng truy cập: 3848638