LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

Thứ hai ngày 19/02/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua công tác tổ chức giải việt dã truyền thống leo núi Cậu huyện Dầu Tiếng năm 2024.

MD: Thành viên Ban Tổ chức giải việt dã truyền thống leo núi Cậu huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng huyện Dầu Tiếng theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết); Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Khắc Quân dự phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh[1].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ ba ngày 20/02/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thống nhất phương án xử lý các vó cá trên hồ Dầu Tiếng và sông Sài Gòn.

MD: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam, Phòng Kinh tế (Phối hợp với UBND các xã chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Công an huyện; UBND xã Định An, Minh Hòa, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng (Chuẩn bị nội dung); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Trọng Đức.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự dùng cơm thân mật với Miếu Bà Thiên Hậu Dầu Tiếng nhân dịp ngày Lễ vía Cộ Bà[2].

MD: Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Quân khu 7 về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

MD: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Võ Thị Lắm.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ tư ngày 21/02/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Bảo hiểm Xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung 1), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Điện lực Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Định An, An Lập, Thanh An, Minh Hòa, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 22/02/2024

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chuyên viên Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp bàn các giải pháp giảm nghèo bền vững.

MD: Theo lịch của Huyện ủy, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Tổ chức thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2021 - 2025 (Đề án 02-ĐA/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hoài Bảo trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình 128-CTr/TU, ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

MD: Bí thư Huyện ủy, Công an huyện (Mời  các thành phần khác có liên quan); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

ĐĐ: Hội trường A - Công an tỉnh.

Thứ sáu ngày 23/02/2024

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 02/2024.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

MD: Chuyên viên Đặng Minh Chiến.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

3. Lãnh đạo HĐND - UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2024 tại địa bàn được phân công phụ trách.

Thứ bảy ngày 24/02/2024

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Nguyễn Trọng Đức trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 25/02/2024

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Võ Thị Lắm trực cơ quan.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1222
Tuần này: 4092
Tháng này: 36067
Tổng truy cập: 3494104