Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

Thứ hai ngày 14/01/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp nghe báo cáo tiến độ và phương án bồi thường, bố trí tái định cư các công trình trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế huyện; Chủ tịch UBND xã Long Tân, Thanh Tuyền, Định An, thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban An toàn giao thông huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch và Trưởng Công an), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 15/01/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

MD: TT.HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Thành viên UBND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đài Truyền thanh, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018; Sơ kết Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ.

ĐĐ:  Trụ sở Trung tâm Viettel Bình Dương (Số 277 - 279 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Đài Truyền thanh huyện dự Hội nghị về hướng dẫn cơ chế đặt hàng công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình.

ĐĐ: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp hội ý.

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Kế toán Trần Thị Thu Thủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 19 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Phiên chợ đưa “Hàng Việt về nông thôn” dịp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa xã Minh Hòa.

Thứ tư ngày 16/01/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện phiên cuối năm ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2019.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Sở Công thương tỉnh Bình Dương về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Đội Quản lý thị trường số 3; UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[1] tham gia Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB.MTTQVN tỉnh đi thăm các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

MD: Thường trực Huyện ủy, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Tập trung tại UBND xã Định Thành lúc 08h30’).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự kiểm điểm rút kinh nghiệm sai phạm của các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành 609 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh.

MD: Thanh tra huyện (Mời các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành 609), Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương chủ trì họp cơ quan tháng 01/2019.

MD: Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự chương trình truyền hình trực tiếp "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XII tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ năm ngày 17/01/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự Hội nghị quán triệt chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

MD: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban khối Kinh tế thông qua báo cáo tháng 01; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

4. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[2] dự Lễ trao tặng nhà tình nghĩa.

ĐĐ: Xã Thanh Tuyền (8h30), Thanh An (9h30).

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trương Thị Trang trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự đối thoại với công dân giải quyết phản ánh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh.

MD: Thường trực Huyện ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện (Mời các công dân có đơn phản ánh), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, UBND xã Thanh Tuyền, Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Hà Thị Hạnh Liên, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội thông qua báo cáo tháng 01; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019.

MD: Các ngành thuộc Khối; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội Chữ thập đỏ, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương, Hoàng Văn Nơi.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 18/01/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân[3] dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể năm 2018 xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[4] dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – Tầng 20B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức giải Việt dã leo Núi Cậu 13/3.

MD: Ban Tổ chức giải Việt dã leo Núi Cậu 13/3 (Xem chi tiết); Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp khai mạc Chương trình “Tết sum vầy” mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Theo thư mời của Liên đoàn Lao động huyện).

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

Thứ bảy ngày 19/01/2019

1. 19 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Phiên chợ đưa “Hàng Việt về nông thôn” dịp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa xã Long Hòa.

2. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.             

Chủ nhật ngày 20/01/2019

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội thi trang trí cành mai, cành đào; trang trí mâm ngũ quả; mâm cơm cúng ông bà (Theo thư mời của Liên đoàn Lao động huyện).

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

2. 18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội thi Thời trang giấy và trao quà Tết của huyện, vé xe cho công nhân lao động khó khăn, bốc thăm trúng thưởng (Theo thư mời của Liên đoàn Lao động huyện).

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

3. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Võ Thị Lắm trực cơ quan.             

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Dương Văn Phương

* Ghi chú:

[1] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[2] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[3] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[4] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

Hồ Dầu Tiếng - Hút hồn dân phượt
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 40
Tuần này: 4654
Tháng này: 20541
Tổng truy cập: 113240