LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 12/06/2023

Thứ hai ngày 05/6/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Hội trường A – Tỉnh ủy.

2. 07 giờ 25: Các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện dự chào cơ đầu tháng 6/2023.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

3. 07 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự Chương trình Ngày hội môi trường kỷ niệm ngày môi trường thế giới 05/6/2023.

ĐĐ: Quảng trường Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Kế hoạch khắc phục các kiến nghị, kết luận thanh tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và địa phương[1].

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; Chủ tịch UBND xã Thanh An, Thanh Tuyền, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 06/6/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung); Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 75 nền khu đất Trung tâm Hành chính huyện (lần 2).

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực IV.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Kho bạc Nhà nước huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự phiên Chợ 0 đồng xã Long Hòa chủ đề: “Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”[2].

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

6. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất Báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Dương: (1) Về tình hình di dời các hộ dân sinh sống trong Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng; (2) Rà soát các hộ dân thuộc cao trình hồ Cần Nôm.

MD: Dự nội dung 1: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phối hợp với UBND xã Định Thành chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chủ tịch UBND xã Định Thành. Dự nội dung 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với UBND xã Thanh An chuẩn bị nội dung 2), Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Thanh An. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 113/CTr-TU ngày 22/3/2023 của Tỉnh ủy Bình Dương về phát triển Kinh tế - Xã hội và đảm bảo Quốc phòng, An ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 6/2023.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện; viên chức công tác tại Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 07/6/2023

Sáng

1. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

MD: Thanh tra huyện.

ĐĐ: Thanh tra tỉnh, Tầng 5, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự cùng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị và tham quan mô hình điểm về công tác QPĐP, DQTV tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh An[3].

ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo công tác quản lý đất công (đất do Nhà nước quản lý) được giao quản lý.

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc tồn đọng, kéo dài trong việc cấp đất chợ An Lập.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã An Lập, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh[4].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 08/6/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trả lời phỏng vấn làm phim Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

ĐĐ: Phòng làm việc của Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh lấy ý kiến góp ý Báo cáo cuối kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050[5].

MD: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung và thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh lên dự), Phòng Quản lý đô thị (Mời đơn vị tư vấn lập Quy hoạch vùng huyện), Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Điện lực Dầu Tiếng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hoài Bảo trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Chứng thư xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất các hộ dân được bố trí tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT749A đoạn qua Trung tâm xã Long Hòa.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Long Hòa và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 11/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp UBND tỉnh thông qua các mẫu phác thảo: Tượng đài Chiến khu Long Nguyên và Đài biểu tượng Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh[6].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ sáu ngày 09/6/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

MD: Dự nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy. Dự nội dung 1: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chuyên viên Lê Văn Quý. Dự nội dung 2: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung 2). Dự nội dung 3: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 3). Dự nội dung 4: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 4). Dự nội dung 5: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 5). Dự nội dung 6: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung 6), Phòng Tư pháp.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương[7].

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ bảy ngày 10/6/2023

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 11/6/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương trực cơ quan.

Thứ hai ngày 12/6/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 6/2023.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026[1].

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 cuối năm 2023 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 05/6/2023. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Nhân viên Phạm Định Lâm, Võ Hoàng Hải.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Ghi chú: Tài liệu nhiều.

[6] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[7] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 755
Tuần này: 6789
Tháng này: 42460
Tổng truy cập: 2715259