LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 29/05/2023

Thứ hai ngày 22/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất: (1) 75 nền khu đất Trung tâm Hành chính huyện; (2) Các nền đường trước Huyện ủy – UBND huyện.

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng đi thăm và chúc mừng Lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch năm 2567 tại các cơ sở tôn giáo.

MD: Theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và phương tiện), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện.

ĐĐ: Có Chương trình riêng (Tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2023.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ, Võ Thị Trâm Anh, Lê Huy Bằng, Nguyễn Trọng Đức, Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023[1].

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4. 19 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Khai mạc Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2023 “Cầu Ngang mùa hẹn”.

ĐĐ: Khu vực sân khấu chính của Lễ hội (Khu đất thuộc nhà hàng 90 cũ, khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định, thành phố Thuận An).

Thứ ba ngày 23/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: (1) Xây dựng hạ lưu cống ngang đường ĐT744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng; (2) Xây dựng hàng rào Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập; (3) Mở rộng khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã Thanh Tuyền[2].

MD: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Thanh Tuyền, An Lập; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới[3].

MD: Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, UB.MTTVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy 26/6.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Công an các xã, thị trấn; Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thông qua: (1) Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023; (2) Chương trình công tác tháng 6/2023 của UBND huyện; (3) Dự thảo Chỉ thị của Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng[4].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 1, 2), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung 3), Công an huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ, Võ Thị Trâm Anh, Lê Huy Bằng, Nguyễn Trọng Đức.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch) các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

Thứ tư ngày 24/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay.

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

2. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Đại Lễ Phật đản - PL.2567 - DL.2023.

ĐĐ: Văn phòng Ban trị sự (Tịnh xá Ngọc Thọ) - Thị trấn Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025[5].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất danh mục các tuyến đường mở rộng trước và sau ngày ban hành 03/04/2018 (Ngày ban hành Công văn 1354/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương)[6].

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 25/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Tham mưu chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Thị Kim Sang trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh An.

4. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện cùng với các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng dự họp mặt với Ban Thường vụ Huyện ủy Dương Minh Châu.

MD: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy.

ĐĐ: Trụ sở Huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Thứ sáu ngày 26/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 tại Trường THPT Long Hòa.

ĐĐ: Trường THPT Long Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 tại Trường THCS Minh Tân.

ĐĐ: Trường THCS Minh Tân.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ĐT749A (Đoạn qua Trung tâm xã Long Hòa).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Long Hòa, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: UBND xã Lòng Hòa.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 tại Trường Mầm non Sơn Ca.

ĐĐ: Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Dầu Tiếng.

5. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2023.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

6. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp triển khai kế hoạch tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến tham quan mô hình điểm về Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Kế hoạch khắc phục các kiến nghị, kết luận thanh tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và địa phương[7].

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 11/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Xem chi tiết); UBND các xã, thị trấn; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ bảy ngày 27/5/2023

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 tại Trường THPT Thanh Tuyền.

ĐĐ: Trường THPT Thanh Tuyền.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 tại Trường THCS An Lập[8].

ĐĐ: Trường THCS An Lập.

3. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 28/5/2023

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông trực cơ quan.

Thứ hai ngày 29/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự giám sát công tác xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đối với Phòng Kinh tế, UBND huyện.

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 09/QĐ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung báo cáo của Phòng Kinh tế và tham mưu chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND huyện); UBND 11 xã, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Trọng Đức.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua nhiệm vụ và phương án sơ bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Hòa và thị trấn Dầu Tiếng đến năm 2040[9].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Thành viên Hội đồng thẩm định (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hòa, thị trấn Dầu Tiếng; Chủ tịch UBND 10 xã còn lại của huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện đã chỉ đạo.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[6] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[7] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[8] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[9] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 768
Tuần này: 6802
Tháng này: 42473
Tổng truy cập: 2715272