LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 14/05/2023 đến ngày 22/05/2023

Chủ nhật ngày 14/5/2023

1. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương.

Thứ hai ngày 15/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Thường trực Huyện ủy cho ý kiến xử lý các vụ việc đơn thư.

MD: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh tiếp tục dự họp Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình: (1) Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (Đoạn từ Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát); (2) Xây dựng hàng rào Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập; (3) Cải tạo điểm đen đường Cách mạng tháng Tám; (4) Xây dựng hạ lưu các công ngang đường ĐT.744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng; (5) Nâng cấp mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua Trung tâm xã Long Hòa.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Thanh An, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp UBND huyện thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 109-CTr/TU, ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (2) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 112-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 113-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (4) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 107-CTr/TU, ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Dương[1].

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 3), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 4), Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú, Võ Thị Trâm Anh, Nguyễn Trọng Đức.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phiên họp UBND tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ ba ngày 16/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Xí nghiệp Công trình công cộng giải quyết việc quyết toán tiền thu gom, xử lý rác thải giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và Xí nghiệp Công trình công cộng trong những năm qua.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Trưởng phòng và Kế toán) (Chuẩn bị nội dung), Xí nghiệp Công trình công cộng huyện (Giám đốc và Kế toán), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng phòng), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Kho bạc Nhà nước huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy; Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện giải quyết việc đặt hàng chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

MD: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng phòng và Kế toán) (Chuẩn bị nội dung), Xí nghiệp Công trình công cộng huyện (Giám đốc và Kế toán), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Kho bạc Nhà nước huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Xí nghiệp Công trình công cộng nghe báo cáo tình hình hoạt động 4 tháng đầu năm 2023.

MD: Xí nghiệp Công trình công cộng huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tham quan Diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp sự cố bồn chứa khí gas hóa lỏng (LPG) Xưởng mủ nước
Nhà máy Chế biến mủ cao su Phú Bình (Cấp Công ty)
[2].

ĐĐ: Nhà máy Chế biến mủ cao su Phú Bình (Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân).

5. 10 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo kiến nghị xác định hành lang an toàn đường bộ đối với các đường dân sinh, đường ngõ, hẻm (không phải đường xã) trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

MD: UB.MTTQVN huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương thông qua dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh) và Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thông qua phương án tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em và Chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1/6” huyện Dầu Tiếng năm 2023.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ tư ngày 17/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023.

MD: Phòng Nội vụ; UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Thường trực 02 Tổ Biên tập Báo cáo thực hiện Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đối với UBND xã Định Hiệp[3].

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 11/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Xem chi tiết), Thường trực HĐND xã Định Hiệp, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: UBND xã Định Hiệp (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13h35’ để cùng đi. Có xe ô tô chở đi).

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 18/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung 1), Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp Ban bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

ĐĐ: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

4. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026[4].

ĐĐ: Hội trường B – Tầng 17 Trung tâm Hành chính tỉnh.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Khắc Quân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự giám sát về tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đối với UBND xã Minh Hòa[5].

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 11/4/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Xem chi tiết), Thường trực HĐND xã Minh Hòa, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: UBND xã Minh Hòa (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13h20’ để cùng đi. Có xe ô tô chở đi).

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ sáu ngày 19/5/2023

Sáng

1. 06 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ phát động tết trồng cây 19/5 do tỉnh Bình Dương tổ chức[6].

ĐĐ: Bệnh viện Đa khoa 1500 giường, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật đối với hộ bà Nguyễn Thị Thử, ông Liễu Thành Khâu - ấp Tân Đức; ông Hoàng Văn Tuấn, ông Phạm Thanh Thảo, bà Huỳnh Kim Hiên - ấp Tân Định, xã Minh Tân.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Minh Tân (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan của Xã), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp UBND xã Minh Tân.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Chương trình Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2023; Chợ 0 đồng; Lễ bàn giao nhà Chữ Thập đỏ.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham gia cùng Đoàn của đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Dầu Tiếng về tình hình quản lý hồ Cần Nôm và rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

MD: Dự nội dung về tình hình quản lý hồ Cần Nôm: Phòng Kinh tế[7], Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Thanh An, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ. Dự nội dung tình hình quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chủ tịch UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Hồ Cần Nôm, xã Thanh An và Rừng phòng hộ Núi Cậu, xã Định Thành.

Thứ bảy ngày 20/5/2023

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 21/5/2023

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Văn thư Thái Thị Thanh Tâm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 22/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện nghe báo cáo tình hình hoạt động 4 tháng đầu năm 2023.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Giám đốc và các Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2023.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe ô tô 16 chỗ.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe ô tô 16 chỗ.

[6] Nhân viên Trương Minh Chánh, Võ Hoàng Hải lái xe.

[7] Liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm nội dung và chương trình khảo sát, làm việc để thông tin cho các thành viên huyện biết.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 720
Tuần này: 6754
Tháng này: 42425
Tổng truy cập: 2715224