LỊCH LÀM VIỆC TUẦN Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 15/05/2023

Thứ hai ngày 08/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 5/2023.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế của UBND huyện năm 2022[1].

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ (Phối hợp chuẩn bị tài liệu); Chuyên viên Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023; các hoạt động nhân đạo kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế (08/5) do Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh tổ chức[2].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 - 2025[3].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 05-CTr/HU ngày 20/10/2020 của Huyện ủy Dầu Tiếng về phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 181-QĐ/HU ngày 10/12/2020 của Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 09/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 108-CTr/TU, ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 107-CTr/TU, ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (3) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 111-CTr/TU, ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045[4].

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 2, 3), Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy; Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương, Nguyễn Trọng Đức.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự giám sát công tác xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đối với UBND xã An Lập[5].

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 09/QĐ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện (Xem chi tiết), Thường trực HĐND xã An Lập, UBND xã An Lập (Lãnh đạo UBND, Ban Quản lý nông thôn mới và Công chức phụ trách), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Hội trường UBND xã An Lập (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 7h để cùng đi. Có xe ô tô chở đi).

Thứ tư ngày 10/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh: (1) Tổng kết công tác Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (2) Các nhiệm vụ Cải cách hành chính trong năm 2023; (3) Công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số và Cải cách hành chính.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ĐT749A (đoạn qua Trung tâm xã Long Hòa).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), UBND xã Long Hòa, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác thu, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai giai đoạn năm 2020 - 2022.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Nguyễn Trọng Đức.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị giao ban công tác Văn hóa và Thông tin quý I năm 2023.

MD: Có Thư mời riêng, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và Thư mời).

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng xã Minh Hòa.

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Ban Chỉ đạo Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với UBND xã An Lập về công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã An Lập.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Công an huyện, UBND xã An Lập (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: UBND xã An Lập.

Thứ năm ngày 11/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2023.

MD: Có Thư mời riêng, Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung và Thư mời).

ĐĐ: Hội trường huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Đình Huấn trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

5. 09 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2023.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện; viên chức công tác tại Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thẩm định phê duyêt quy hoạch cảng Phú Cường Thịnh.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), UBND xã Thanh Tuyền, Công ty Phú Cường Thịnh, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phiên họp UBND tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp mặt kỷ niệm 70 Ngày truyền thống An ninh kinh tế (Theo Thư mời của Phòng PA04 Công an tỉnh Bình Dương)[6].

ĐĐ: Nhà hàng Tiamo, Bình Dương.

Thứ sáu ngày 12/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua dự thảo Đề án phát triển hệ thống khung giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030[7].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng tinh giản biên chế huyện xem xét và thông qua danh sách đối tượng tinh giản biên chế đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

MD: Thành viên Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế cấp huyện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ tại theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự giám sát công tác xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đối với UBND xã Thanh An[8].

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 09/QĐ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện (Xem chi tiết), Thường trực HĐND xã Thanh An, UBND xã Thanh An (Lãnh đạo UBND, Ban Quản lý nông thôn mới và Công chức phụ trách), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Thanh An (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13h30’ để cùng đi. Có xe ô tô chở đi).

Thứ bảy ngày 13/5/2023

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với công nhân lao động và cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Dương[9].

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa lao động Bình Dương.

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 14/5/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Thứ hai ngày 15/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 109-CTr/TU, ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (2) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 112-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 113-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Dương[10].

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 3), Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú, Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 13/5/2023. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[6] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[7] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[8] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[9] Nhân viên Phạm Đình Lâm, Võ Hoàng Hải lái xe.

[10] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 931
Tuần này: 37795
Tháng này: 133552
Tổng truy cập: 3848764