Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 08/05/2023

Thứ hai ngày 01/5/2023

1. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 01/5 (Theo Thông báo số 908/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện).

2. 07 giờ 30: Tổ trực Lễ Quốc tế Lao động 01/5 trực cơ quan (Theo Thông báo số 48/TB-VP ngày 24/4/2023 của Văn phòng HĐND – UBND huyện).

Thứ ba ngày 02/5/2023

1. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Âm lịch và kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2023 (Theo Thông báo số 908/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện).

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương trực cơ quan.

Thứ tư ngày 03/5/2023

1. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nghỉ bù Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Âm lịch và kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2023 (Theo Thông báo số 908/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện).

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Thứ năm ngày 04/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thường kỳ tháng 4/2023 thông qua: (1) Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023; (2) Chương trình công tác tháng 5/2023 của UBND huyện[1].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Công an huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ, Võ Thị Trâm Anh, Lê Huy Bằng, Nguyễn Trọng Đức.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch) các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

3. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Theo lịch của Huyện ủy, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Thị Phương trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021 – 2025) (Nội dung 1).

MD: Dự nội dung 1: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (Phối hợp chuẩn bị nội dung 1), Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 05/5/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp thẩm định phê duyêt quy hoạch cảng Phú Cường Thịnh.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), UBND xã Thanh Tuyền, Công ty Phú Cường Thịnh, Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự giám sát công tác xây dựng huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đối với UBND xã An Lập[2].

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 09/QĐ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện (Xem chi tiết), Thường trực HĐND xã An Lập, UBND xã An Lập (Lãnh đạo UBND, Ban Quản lý nông thôn mới và Công chức phụ trách), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Hội trường UBND xã An Lập (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 7h để cùng đi. Có xe ô tô chở đi).

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ ra quân thực hiện tuyến đường “điểm” không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Có Kế hoạch riêng, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Lê Huy Bằng

ĐĐ: Cổng trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Dầu Tiếng.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2023.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế; UBND các xã, thị trấn (Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Trưởng Công an các xã, thị trấn).

ĐĐ: Hội trường A – Công an tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh Sơ kết đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023; rà soát giãn, hoãn danh mục các dự án đầu tư công chuyển tiếp, khởi công mới[3].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ bảy ngày 06/5/2023

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Văn thư Lê Thị Trinh trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 07/5/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 08/5/2023

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cơ đầu tháng 5/2023.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 - 2025.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 05-CTr/HU ngày 20/10/2020 của Huyện ủy Dầu Tiếng về phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 181-QĐ/HU ngày 10/12/2020 của Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2023.

MD: Công chức, nhân văn Văn phòng HĐND – UBND huyện; viên chức công tác tại Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Tài liệu các cuộc họp, hội nghị được đăng tải trên phần mềm Ecabinet hoặc đăng tải sử dụng quét mã QR, không sử dụng văn bản giấy. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 05 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện đã chỉ đạo.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Du lịch Núi Cậu - Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 804
Tuần này: 37668
Tháng này: 133425
Tổng truy cập: 3848637