Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023

Thứ hai ngày 13/3/2023

Sáng

1. 07 giờ 15: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2023).

MD: Theo Thông báo số 725/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Dầu Tiếng.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Tọa đàm nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2023).

MD: Có Thư mời riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và một số công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện (Theo Thông báo số 790/TB.BLL ngày 10/3/2023 của Ban Liên lạc Đồng đội giải phóng Dầu Tiếng).

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp mặt kỷ niệm “Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3” năm 2023.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

4. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Xe hoa tuyên truyền huyện Dầu Tiếng năm 2023.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Y tế dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với một số cơ quan, đơn vị.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyên ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh và giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND tỉnh giao ban Quý 1/2023 với các sở, ngành, địa phương Khối văn hóa xã hội[1].

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4. 13 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội[2] dự họp trao đổi, giải quyết các vướng mắc và kiến nghị trong triển khai Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

ĐĐ: Phòng họp 3, Sở Tài chính, Tầng 2, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ ba ngày 14/3/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua phương án thiết kế xin chủ trương đầu tư các công trình: (1) Xây dựng hàng rào bảo vệ di tích Vòng thành họ Võ; (2) Nhà Văn hóa xã An Lập; (3) Xây dựng trụ sở Công an xã An Lập (lần 3).

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Công an huyện (Dự nội dung 2, 3), Phòng Văn hóa và Thông tin (Dự nội dung 1, 2), Giám đốc Ban Quản lý di tích huyện (Dự nội dung 1); Bí thư Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND xã Long Tân (Dự nội dung 1); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã An Lập (Dự nội dung 2, 3); Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: UB.MTTQVN huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiên binh huyện, Hội Người cao tuổi huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung và Hội trường), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Hạt Kiểm lâm huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND phụ trách và công chức địa chính. UBND các, thị trấn mời thêm 10 cá nhân/xã, thị trấn đại diện cho các tầng lớp nhân dân); 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030[3].

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4. 10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Lãnh đạo và Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện quý I/2023.

MD: UB.MTTQVN huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe báo cáo tiến độ thi công công trình nâng cấp Trung tâm Y tế huyện (lần 3).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị thi công, tư vấn giám sát), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Hội trường Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp về thủ tục đo đạc, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu) cho người sử dụng đất thuộc phạm vi cao trình hồ Cần Nôm, hồ Dầu Tiếng và phần đất giáp sông, giáp suối được hình thành do điều chỉnh Bản đồ địa chính năm 2014.

MD: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi miền Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ tư ngày 15/03/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023[4].

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự Hội thảo báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

MD: Phòng Quản lý đô thị.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Lễ phát động “Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3” năm 2023 với chủ đề “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

ĐĐ: Hội trường I, khối A – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp: (1) Xem xét xử lý đối với việc vi phạm trong hoạt động xây dựng, tận thu đất của các trại heo tại xã Minh Thạnh; (2) Xem xét xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường theo đơn đề nghị xem xét của Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm Phát.

MD: Công an huyện (Đại diện lãnh đạo Công an huyên và Đội Cảnh sát Kinh tế ma túy môi trường. Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung 2); UBND xã Định Hiệp, Minh Thạnh; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự chỉ đạo Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

Thứ năm ngày 16/3/2023

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (02 ngày).

ĐĐ: Hội trường - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (02 ngày).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Thị Lam Tuyền trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ sáu ngày 17/3/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày).

ĐĐ: Hội trường - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ bảy ngày 18/3/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan. 

Chủ nhật ngày 19/02/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Không được tiếp tục ủy quyền cho cấp phó dự thay.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1690
Tuần này: 5659
Tháng này: 53423
Tổng truy cập: 2335670