Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

Thứ hai ngày 30/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy (Dự và chuẩn bị nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thông qua: (1) Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023; (2) Chương trình công tác tháng 02/2023 của UBND huyện[1].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ, Võ Thị Trâm Anh, Lê Huy Bằng.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch) các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

Thứ ba ngày 31/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn của Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Long Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về: (1) Kế hoạch, phương án và tiến độ thực hiện Thông báo số 372-TB/HU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về việc kết luận giám sát đối với Đảng ủy thị trấn Dầu Tiếng, xã Long Hòa, Long Tân, An Lập, Thanh An; Chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ Tài nguyên - Môi trường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc xác lập, quản lý đất công và tiến độ giải quyết các công việc liên quan đất đai tồn đọng, kéo dài trên địa bàn huyện thời gian qua; (2) Kế hoạch, phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2022 thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra tại Hội nghị kiểm điểm cuối năm 2022; (3) Nghe báo cáo tiến độ thực hiện, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung. Các lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cùng dự), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 01/02/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự phiên họp UBND tỉnh lần thứ 28.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn của Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Minh Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

MD: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Minh Tân.

3. 10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của huyện Phú Giáo[2].

ĐĐ: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.

4. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự dùng cơm thân mật với Miếu Bà Thiên Hậu Dầu Tiếng (Thuộc Chương trình rước Cộ Bà – 11 tháng Giêng Âm lịch năm Quý Mão 2023).

MD: Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Miếu Bà Thiên Hậu Dầu Tiếng, thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe Công an tỉnh Bình Dương công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện Dầu Tiếng.

Thứ năm ngày 02/02/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

MD: Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết); Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và công chức phụ trách), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

MD: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện theo Quyết định số 01/QĐ-HĐ ngày 25/02/2022 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện (Xem chi tiết); Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và công chức phụ trách), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiên công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua Trung tâm xã Long Hòa.

MD: Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Long Hòa, Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 03/02/2023

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023 do Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQVN tỉnh Bình Dương tổ chức.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã An Lập[3].

ĐĐ: Đảng ủy xã An Lập.

3. 09 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp Cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 02/2023.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp mặt Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã An Lập.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: UBND xã An Lập.

Thứ bảy ngày 04/02/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh trực cơ quan.        

Chủ nhật ngày 05/02/2023

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 06/02/2023

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 02/2023.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo: (1) Phương án đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023; (2) Phương án khai thác các nguồn thu, tăng thu để đảm bảo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2023 mà chưa có nguồn kinh phí bố trí để thực hiện.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1, 2. Các lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cùng dự), Chi cục Thuế khu vực Bến Cát (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện đã chỉ đạo.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1592
Tuần này: 5561
Tháng này: 53325
Tổng truy cập: 2335572