Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023

Thứ hai ngày 09/01/2023

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 01/2023.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp Chi hội Tin lành Dầu Tiếng đến thăm chúc Tết UBND huyện.

ĐĐ: Phòng khánh tiết UBND huyện.

4. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp Chi hội Tin lành Dầu Tiếng đến thăm chúc Tết Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

5. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp mặt Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Minh Hòa.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung – lần 2), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy. Dự nội dung 2: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp thống nhất hướng giải quyết việc di dời lưới điện trên địa bàn tỉnh.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

ĐĐ: Văn phòng Sở Công thương, Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3. 14 giờ 30: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp Cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 01/2023[1].

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 10/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tổng kết giao ước thi đua và bình xét thi đua của Cụm thi đua các huyện thuộc tỉnh Bình Dương năm 2022.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Chương trình chợ “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 do Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh ủy quyền Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Long Hòa[2].

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Hòa.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến MHHC, giáo án huấn luyện năm 2023.

ĐĐ: Khu thao trường huấn luyện - Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

5. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: UBND thị trấn Dầu Tiếng.

6. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp mặt tổng kết năm 2022 của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

7. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Họp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của thị xã Bến Cát[3].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thị xã Bến Cát.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bình Dương.

3. 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Hình thức trực tuyến).

MD: Phòng Nội vụ (Công chức phụ trách); đại diện lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 11/01/2023

Sáng

1. 07 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

MD: Có Thông báo riêng (Xem chi tiết), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

2. 08 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão năm 2023.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, công tác Dân tộc – Tôn giáo và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2022.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Đoàn Kiểm tra 1757 (Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, hoạt động bến bãi và các vấn đề có liên quan đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát xây dựng trong lòng hồ Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung liên quan Rạch Cụt, xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 12/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp nghe UB.MTTQVN huyện thông qua tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Điện lực Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan (Có Thư mời riêng và thông báo sau); Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo: (1) Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (2) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Sở Tài chính báo cáo: (3) Dự thảo Quyết định Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (4) Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2023[4].

MD: Theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện.

ĐĐ: Có Chương trình riêng (Tập trung tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để cùng đi).

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp mặt Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Thanh An, Định Hiệp.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Xã Thanh An, Định Hiệp.

6. 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dự Chương trình “Tết Nhân ái – Xuân Quý Mão” và Lễ hội Xuân hồng năm 2023.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

7. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Vân Anh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc hoán đổi đất để xây dựng Văn phòng ấp Đòn Gánh, xã Long Tân (lần 2).

MD: Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

MD: Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 16 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp mặt Tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ xã Minh Thạnh.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: UBND xã Minh Thạnh.

4. 17 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp mặt Tất niên Công ty LD TBHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

ĐĐ: Sảnh B1, Tòa nhà WTC, Thành phố mới Bình Dương.

Thứ sáu ngày 13/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

MD: Theo Công văn số 2466/UBND-VX ngày 29/12/2022 của UBND huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và phương tiện).

ĐĐ: Có Chương trình riêng (Tập trung tại Trụ sở UBND huyện để cùng đi).

2. 11 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp mặt nhân dịp Hội nghị đại biểu “Viên chức và người lao động” năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

ĐĐ: Khách sạn Becamex, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một.

3. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của huyện Bàu Bàng.

ĐĐ: Nhà ăn Hội trường - Huyện Bàu Bàng.

4. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của thị xã Tân Uyên[5].

ĐĐ: Hội trường HĐND – UBND thị xã Tân Uyên (Khu phố 1, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Thứ bảy ngày 14/01/2023

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Ngày Hội Công đoàn, chương trình “Tết Sum vầy” mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028[6].

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Sân khối Đoàn thể huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 15/01/2023

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Văn thư Thái Thị Thanh Tâm trực cơ quan.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 13/01/2023. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Thông qua: (1) Báo cáo tình hình hoạt động tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2023 của Văn phòng HĐND – UBND huyện; (2) Góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Văn phòng HĐND – UBND huyện; (3) Bình xét khen thưởng năm 2022.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Nhân viên Phạm Đình Lâm, Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[6] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1540
Tuần này: 5509
Tháng này: 53273
Tổng truy cập: 2335520