Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 09/01/2023

Thứ hai ngày 02/01/2023

1. 07 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2023 (Theo Thông báo số 492/TB-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện).

2. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Thứ ba ngày 03/01/2023

Sáng

1. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trả lời phỏng vấn làm phim Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng năm 2022.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

ĐĐ: Phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Cả ngày)[1].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tham gia Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB.MTTQVN tỉnh đi thăm các đối tượng chính sách, tặng quà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà cho công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại xã Thanh An và Đơn vị thông tin Núi Cậu[2].

MD: Theo lịch của Huyện ủy.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Thanh An.

4. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện thống nhất Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND huyện.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

5. 10 giờ 45: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự trả lời phỏng vấn làm phim Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng năm 2022.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

ĐĐ: Phòng làm việc của Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình (Dự nội dung 1, 2), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy (Dự nội dung 1, 2). Dự nội dung 1: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung). Dự nội dung 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung cho Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh thông qua).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh An.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

Thứ tư ngày 04/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn của Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Thanh Tuyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Thanh Tuyền.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Tổng kết Kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công bố kết quả triển khai thực hiện xác thực dữ liệu an sinh xã hội, chi chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt.

MD: Thành viên Tổ Công tác Đề án 06 huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Mời tập thể, cá nhân được tỉnh biểu dương, khen thưởng nếu có).

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Định Thành.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

5. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham dự Đối thoại với Chi hội, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Lễ Công bố Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương phiên bản tiếng Hàn - Hoa - Nhật. Họp mặt Lãnh sự đoàn và các cơ quan nước ngoài năm 2023[3].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ năm ngày 05/01/2023

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Đảng ủy Quân sự huyện thường kỳ.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp mặt chức sắc các tôn giáo, tín ngưỡng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn của Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Định Hiệp về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Định Hiệp.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Đội số 4 - Thanh tra Sở Xây dựng, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Kế hoạch hóa gia đình năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

MD: Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện; cán bộ phụ trách công tác Hội Kế hoạch hóa gia đình 12 xã, thị trấn (Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện mời). Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND phụ trách và Trưởng Trạm Y tế); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

6. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp mặt Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của xã Định Thành.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

7. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp mặt Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 (khóa V) và Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của xã Định An.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Định An.

8. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022 và Tổng kết Công tác xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

9. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thanh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Long Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh: (1) Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ đường ĐT 744; (2) Quản lý, sử dụng đất và triển khai dự án của Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà – Việt.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

4. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Công an huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

5. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2023.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Huyện đoàn, Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Điện lực Dầu Tiếng, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện, Nhà máy nước Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Hội trường A – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ sáu ngày 06/01/2023

Sáng

1. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công”.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của xã Minh Tân.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Minh Tân.

3. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Đoàn Kiểm tra 1757 (Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, hoạt động bến bãi và các vấn đề có liên quan đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát xây dựng trong lòng hồ Dầu Tiếng.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Thanh Tùng tham gia Đoàn của Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã Minh Thạnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Khảo sát các tiến đường liên xã cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa[4].

MD: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Minh Thạnh.

5. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tặng quà cho các hộ Việt kiều Campuchia và hộ khó khăn huyện Dầu Tiếng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

MD: Có Văn bản riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su Minh Hòa.

6. 09 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Y tế dự Hội nghị Tổng kết ngành Y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Định An.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định An.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu (thường lệ cuối năm 2022) – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã An Lập.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết Ngành nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Công thương tỉnh Bình Dương[5].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thứ bảy ngày 07/01/2023

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Đỗ Đức Duy, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 08/01/2023

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Thứ hai ngày 09/01/2023

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 01/2023.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc hoán đổi đất để xây dựng Văn phòng ấp Đòn Gánh, xã Long Tân (lần 2).

MD: Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện dự họp Cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 01/2023.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các thành phần dự họp phải có mặt trước 10 phút trước khi các hội nghị, cuộc họp diễn ra. Các ngành, địa phương nghiên cứu trước nội dung dự họp để cử người dự họp đảm bảo đúng thành phần, đúng lĩnh vực được phân công phụ trách để có báo cáo, giải trình khi được Chủ trì yêu cầu)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1680
Tuần này: 5649
Tháng này: 53413
Tổng truy cập: 2335660