Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

Độ tương phản

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

Thứ hai ngày 03/12/2018

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 12/2018.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 22 - khóa IV (Mở rộng).

MD: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm[1] đi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa IV.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế; UBND xã Định An, Minh Tân, Minh Hòa (Sẽ thông báo khi đoàn tới địa phương); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ ba ngày 04/12/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp nghe thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân dự họp nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự họp nghe Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7 thuộc lĩnh vực pháp chế.

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp nghe triển khai công tác chuẩn bị đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[2] dự họp nghe triển khai Đoàn thanh tra trách nhiệm năm 2018.

MD: Thanh tra huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Thanh tra tỉnh Bình Dương (Tháp B, tầng 5 – Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp lấy ý kiến các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xác định đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu, cụm công nghiệp và các dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B, Chi cục Quản lý đất đai (Tầng 7, tháp B – Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ tư ngày 05/12/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự họp Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện xem xét, tổng hợp báo cáo đóng góp ý kiến của các Tổ đại biểu về các văn bản trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Trần Thị Thu Thủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Dầu Tiếng năm 2018.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện quý IV/2018.

MD: Ban đại diện Hội đồng quản trị Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 06/12/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

MD: Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Thành viên Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về chuyển giao công nghệ và báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Dương (Số 26 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Thành trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp đối thoại với hộ dân về công trình Mở rộng đường từ trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và mời hộ dân), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ sáu ngày 07/12/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thống nhất giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế, Chánh Văn phòng Dương Văn Phương; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức.

ĐĐ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[3] dự Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018.

MD: Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thứ bảy ngày 08/12/2018

1. Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 09/12/2018

1. Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ghi chú:

[1] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[3] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1846
Tuần này: 3720
Tháng này: 20945
Tổng truy cập: 498788