Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng

Độ tương phản

Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 16/05/2022

Thứ hai ngày 09/05/2022

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 5/2022.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp: (1) Thông qua Kế hoạch khởi công công trình trọng điểm dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện và nội dung tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19; (2) Giải thể Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trường Tiểu học Ngô Quyền.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung 1), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung 2); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Tạ Thành Phú, Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo: Tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Bình Dương; Tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo các nội dung: (1) Phương án sử dụng trụ sở của cơ quan, ban ngành tỉnh sau khi đã di dời; (2) Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định giá đất.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2022.

MD: Công chức và nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 10/5/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Khai mạc Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

MD: Thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung), Điện lực Dầu Tiếng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Tổ trưởng và Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã, thị trấn); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022[1].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự công bố Quyết định tiếp nhận công chức.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chuyên viên Lê Văn Công), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện thu hồi đất tại xã Định An (vụ việc dòng họ Mai).

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Định An, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2022.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 11/5/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Công ty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh và Tập đoàn Phát Đạt.

MD: Công ty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh, Tập đoàn Phát Đạt, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Lê Xuân Phú, Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung: (1) Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, hoạt động bến bãi và các vấn đề có liên quan đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát xây dựng trong lòng hồ Dầu Tiếng; (2) Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 12/5/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân đi giám sát công tác lập và quản lý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng tại xã Thanh Tuyền.

MD: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: UBND xã Thanh Tuyền (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07h15’ để cùng đi. Có xe ô tô chở đi).

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Vân Anh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc 4 công trình: Ban Chỉ huy Quân sự xã An Lập, Minh Hòa, Minh Tân và hàng rào Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập.

MD: Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Minh Tân, An Lập; Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy; Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp nghe VNPT tỉnh Bình Dương thông qua bản thuyết minh, tư vấn triển khai công tác Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: VNPT tỉnh Bình Dương, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 13/5/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp (hình thức trực tuyến) thông qua Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 3)[2].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị (Mời đơn vị tư vấn lập Quy hoạch vùng), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ, Võ Thị Trâm Anh, Lê Huy Bằng.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch) các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội[3].

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

ĐĐ: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung; mời UBND các xã, thị trấn có thi sinh tham gia thi tuyển và 23 thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức cấp xã), Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2022.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 14/5/2022

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2022[4].

MD: Huyện đoàn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

2. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Võ Thị Trâm Anh trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 15/5/2022

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 16/5/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Mở rộng khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (125,7ha) tại xã Thanh Tuyền.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết); Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung, mời Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn), Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Quyền Chánh Văn phòng Nguyễn Thế Duy, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 13/5/2022)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Phạm Đình Lâm, Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 194
Tuần này: 8665
Tháng này: 46254
Tổng truy cập: 1759099